Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kalkulačka vzdáleností

Tato pomůcka není určena pro jednotlivce ke zjišťování, kolik prostředků jim bude vyplaceno. Celková částka finančních prostředků závisí na několika různých faktorech, například na výši správních nákladů, které organizacím a národním agenturám zapojeným do programu vzniknou.

Kalkulačka vzdáleností je určena organizacím, které se programu Erasmus+ účastní, aby mohly vypočítat cestovní náklady, jež účastníkům proplatí.

Na základě vzdálenosti vyjádřené v km je třeba uvést odpovídající rozpětí jak v přihlášce, tak ve formuláři pro podání zprávy.

Konečné rozhodnutí o výši úhrady cestovních nákladů vydá národní agentura, která žádost posuzuje.

Share this page with your colleagues and friends