Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Podcast: Erasmus+ revealed

Join us as we meet some of the millions of people whose lives have been transformed by Erasmus+. 'Erasmus+ revealed': a new gateway to explore the EU's most popular funding programme.

Go to the series

„Еразъм+“ обогатява живота, разширява кръгозора

Новата програма „Еразъм+“ започва тук

Разгледайте програма „Еразъм+“

Erasmus+ Days

The global annual event for past, present, and future Erasmus+ participants to meet, share and celebrate.

Register your event now

Slide

Акценти

Възможности

В програма „Еразъм+“ има възможности за хора и организации от цял свят.

Как да кандидатствате

Вижте какво трябва да вземете предвид, когато се готвите да кандидатствате, и как да кандидатствате.

Основни ресурси

Образци и модели, калкулатор на разстояния, онлайн езикова подкрепа и др.

Impact

Как да участвате в „Еразъм+“

Програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. е по-приобщаваща, по-цифрова и по-екологосъобразна. В нея има възможности за всички възрасти и по-голям избор за организациите.

Инициатива за европейска студентска карта

Опростяване на административните формалности и повече цифрови инструменти за студентите и висшите учлища във връзка с обмена по програма „Еразъм+“.

Students walking in a hall