Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Attāluma kalkulators

Šis rīks nav paredzēts tam, lai privātpersona varētu aprēķināt summu, kas tai tiks atmaksāta; šī summa būs atkarīga no dažādiem faktoriem, īpaši no administratīvām izmaksām, kuras radušās tām organizācijām un valstu aģentūrām, kuras ir iesaistītas jeb piedalās.

Šis attāluma kalkulators ir paredzēts organizācijām, kuras piedalās programmā “Erasmus+”; tās ar šo rīku varēs noteikt ceļojuma attālumu, lai atlīdzinātu daļu no privātpersonu ceļa izdevumiem.

Atkarībā no attāluma, kas izteikts kilometros, pieteikuma un ziņojuma veidlapās ir jāizvēlas attiecīgais attāluma diapazons.

Galīgo lēmumu par piešķirtās dotācijas summu saistībā ar ceļojuma attālumu pieņems valsts aģentūra, kura izvērtē pieteikumu.

Share this page with your colleagues and friends