Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Áireamhán Achair

Níl an uirlis seo deartha le haghaidh daoine aonair chun go bhféadfaidís a dhéanamh amach cé mhéad maoiniúcháin ba cheart dóibh a fháil; bíonn na suimeanna sin ag brath ar chúinsí éagsúla, lena n-áirítear na costais riaracháin a bhíonn le híoc ag eagraíochtaí rannpháirteacha agus ag na Gníomhaireachtaí Náisiúnta.

Tá an t-áireamhán achair sin deartha le haghaidh eagraíochtaí atá páirteach sa Chlár Erasmus+ chun go bhféadfaidís achair thaistil a ríomh ar mhaithe le tacaíocht deontais a chur ar fáil do dhaoine aonair.

Ní mór an banda achair comhfhreagrach a roghnú sna foirmeacha iarratais agus tuarascála, á bhunú sin ar an achar in km.

An Ghníomhaireacht Náisiúnta a dhéanann measúnú ar an iarratas, is í sin a dhéanfaidh an cinneadh maidir le méid an deontais atá le bronnadh i leith an achair taistil.

Share this page with your colleagues and friends