Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Калкулатор на разстояния

Този инструмент не е предназначен за физически лица, за да определят размера на финансирането, което следва да получат. Сумите зависят от различни фактори, включително от административните разходи на участващите организации и националните агенции.

Този калкулатор за разстояние е предназначен за организациите, участващи в програмата „Еразъм+“, за да изчисляват разстоянията за отпускане на безвъзмездни средства на физически лица.

Въз основа на разстоянието, изразено в километри, във формулярите за кандидатстване и докладване трябва да се избере съответният диапазон на разстояние.

Окончателното решение за размера на безвъзмездните средства за пропътуваното разстояние ще бъде взето от националната агенция, която оценява заявлението.

Share this page with your colleagues and friends