Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Национални агенции

С цел програмата „Еразъм+“ да бъде възможно най-близо до участниците и да се гарантира нейното добро функциониране в различните държави ЕС работи съвместно с националните агенции за управление на програмата.

Седалищата на националните агенции се намират в държавите по програмата, а тяхната роля включва:

  • предоставяне на информация за програмата „Еразъм+“
  • подбора на проекти, които да бъдат финансирани
  • мониторинг и оценка на програмата „Еразъм+“
  • подкрепа на кандидатите и участниците
  • работа с други национални агенции и ЕС
  • популяризиране на програмата „Еразъм+“
  • споделяне на успешни примери и най-добри практики

List by country

We are fixing a technical issue with our usual list of National Agencies.

In the meantime, please find a basic list by country.

We apologise for this inconvenience.

Не откривате вашата страна в списъка?

Възможно е да сте от държава партньор. Моля, проверете в списъка с националните бюра по програма „Еразъм+“.