Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kõrgkoolidevahelised lepingud

Kõrgkoolidevahelisi lepinguid sõlmitakse kahe või enama kõrgkooli vahel. Kõrgkoolidevahelise lepingu sõlmimisega lepivad sellega seotud kõrgkoolid kokku, et teevad koostööd üliõpilaste ja/või töötajate vahetamiseks programmi Erasmus+ raames.

Nad kohustuvad vastastikku järgima Erasmuse kõrgharidusharta kvaliteedinõudeid kõigis õpirände korraldamise ja juhtimisega seotud küsimustes ning lepivad kokku erinevates kvantitatiivsetes õpirände eesmärkides, koostöötingimustes ja kvalitatiivsetes meetmetes, et tagada õpirände kõrge kvaliteet ja mõju.

Kõrgkoolid peavad kõrgkoolidevahelised lepingud sõlmima enne, kui õpiränne algab.

Quick explainer for the terms below

Nõuded

Euroopa-sisene õpiränne

Õpiränne toimub ELi liikmesriikide või Erasmus+-iga liitunud kolmandate riikide kõrgkoolide vahel.

Mõlemale või kõigile kõrgkoolidele peab olema omistatud Erasmuse kõrgharidusharta.

Rahvusvaheline õpiränne (üleilmne)

Õpiränne toimub ELi liikmesriikide või Erasmus+-iga liitunud kolmandate riikide ja Erasmus+-iga mitteliitunud kolmandate riikide kõrgkoolide vahel.

  • ELi liikmesriikide ja Erasmus+-iga liitunud kolmandate riikide kõrgkoolidele peab olema omistatud Erasmuse kõrgharidusharta.
  • Erasmus+-iga mitteliitunud kolmandate riikide kõrgkoolid peavad olema nõus järgima harta põhimõtteid kõrgkoolidevaheliste lepingute sõlmimisega.

Lepingute digiteerimine

Kooskõlas Euroopa üliõpilaspileti algatusega ning Erasmus+-i raames lihtsamate ja keskkonnasõbralikemate tavade edendamiseks tehtavate jõupingutustega minnakse kõrgkoolidevaheliste lepingute puhul paberilt üle digikujule. Digitaalsed kõrgkoolidevahelised lepingud võetakse kasutusele järk-järgult, alustades kahepoolsetest Euroopa-sisese õpirände lepingutest. Digitaalsete Erasmus+ kõrgkoolidevaheliste lepingute põhjaliku kasutusjuhendi leiate siit.

Kui kõrgkoolidevahelisi lepinguid ei ole veel võimalik digitaalselt hallata, siis leiate altpoolt redigeeritavad vormid.

Lepingutega seotud abi

Üliõpilased, kes soovivad saada nende kõrgkooli poolt sõlmitud kõrgkoolidevaheliste lepingute kohta rohkem teada, peaksid pöörduma oma kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakonna või muude vastavate teenistuste poole.

Kõrgkoolid, kellel on kõrgkoolidevaheliste lepingutega seotud menetluste kohta küsimusi, peaksid pöörduma oma riigi Erasmus+ riikliku büroo poole.

Templates