Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Interinstitutionele overeenkomsten

Er kunnen interinstitutionele overeenkomsten worden gesloten tussen twee of meer instellingen voor hoger onderwijs (IHO’s). Door de ondertekening van een interinstitutionele overeenkomst spreken de betrokken instellingen af samen te werken bij de uitwisseling van studenten en/of personeelsleden in het kader van Erasmus+.

Zij beloven alle organisatorische kwaliteitseisen van het Erasmus-handvest na te leven en het eens te worden over een reeks kwantitatieve mobiliteitsdoelstellingen, kwalitatieve en samenwerkingsvoorwaarden om de kwaliteit en impact van de uitwisselingen te waarborgen.

Instellingen voor hoger onderwijs moeten een interinstitutionele overeenkomst ondertekenen voordat er mobiliteitsactiviteiten plaatsvinden.

Quick explainer for the terms below

Vereisten

voor intra-Europese mobiliteit

Dit betekent mobiliteit tussen IHO’s in EU-lidstaten of met het Erasmus+-programma geassocieerde derde landen.

Beide of alle instellingen moeten het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs onderschrijven.

Internationale mobiliteit (wereldwijd)

Dit betekent mobiliteit tussen IHO’s in EU-lidstaten of met het Erasmus+-programma geassocieerde derde landen en niet met het programma Erasmus+-geassocieerde derde landen.

  • IHO’s in een EU-lidstaat of een met het Erasmus+-programma geassocieerd derde land moeten het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs onderschrijven.
  • IHO’s in niet met het Erasmus+-programma geassocieerde derde landen moeten via de interinstitutionele overeenkomst instemmen met de beginselen die in het Handvest zijn vastgelegd.

Digitalisering van overeenkomsten

Als onderdeel van het initiatief voor een Europese studentenkaart en de inspanningen om eenvoudigere en milieuvriendelijke praktijken in het kader van Erasmus+ te bevorderen, gaan de interinstitutionele overeenkomsten over van papier naar een digitaal formaat. De digitale interinstitutionele overeenkomsten worden geleidelijk uitgerold, te beginnen met interinstitutionele overeenkomsten voor bilaterale intra-Europese mobiliteit. Een uitgebreide gebruikershandleiding voor digitale interinstitutionele overeenkomsten in het kader van Erasmus+ is hier te vinden.

Voor gevallen waarin digitaal beheer van interinstitutionele overeenkomsten nog niet mogelijk is, staan hieronder bewerkbare modellen.

Hulp bij overeenkomsten

Studenten die meer willen weten over de interinstitutionele overeenkomsten die hun instelling voor hoger onderwijs heeft gesloten, moeten contact opnemen met het internationale kantoor van hun thuisinstelling of andere relevante diensten.

Instellingen voor hoger onderwijs die vragen hebben over procedures in verband met interinstitutionele overeenkomsten, moeten contact opnemen met het verantwoordelijke nationale agentschap van Erasmus+ in hun land.

Templates