Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Intézményközi megállapodások

Intézményközi megállapodást kettő vagy több felsőoktatási intézmény írhat alá. A megállapodás rögzíti, hogy a dokumentumot aláíró intézmények együttműködnek egymással olyan csereprogramok megvalósítása érdekében, amelyekben diákjaik és/vagy az alkalmazásukban álló szakemberek vesznek részt az Erasmus+ program keretében.

Az intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a mobilitási programok megszervezése és lebonyolítása során maradéktalanul tiszteletben tartják az Erasmus Felsőoktatási Chartában meghatározott minőségügyi követelményeket. Ezenfelül mennyiségi mobilitási célokat tűznek ki, lefektetik az együttműködés feltételeit, és minőségszempontú intézkedésekről állapodnak meg annak érdekében, hogy a kérdéses mobilitási programok magas színvonalat képviseljenek és hatásosak legyenek.

A felsőoktatási intézményeknek intézményközi megállapodást kell aláírniuk, mielőtt bármilyen mobilitási programra sor kerülne.

Quick explainer for the terms below

Követelmények

Európán belüli mobilitás

Ebben az esetben a mobilitás olyan felsőoktatási intézmények között valósul meg, amelyek uniós tagállamokban vagy olyan nem uniós országokban működnek, amelyek társultak az Erasmus+ programhoz.

A megállapodást aláíró intézmények mindegyikének rendelkeznie kell Erasmus Felsőoktatási Chartával.

Nemzetközi mobilitás (világszerte)

Ebben az esetben a mobilitás olyan felsőoktatási intézmények között valósul meg, amelyek egyrészről uniós tagállamokban vagy olyan nem uniós országokban működnek, amelyek társultak az Erasmus+ programhoz, másrészről pedig olyan nem uniós országokban találhatók, amelyek nem társultak az Erasmus+ programhoz.

  • Az uniós tagállamok és az Erasmus+ programhoz társult nem uniós országok felsőoktatási intézményeinek rendelkezniük kell Erasmus Felsőoktatási Chartával.
  • Az Erasmus+ programhoz nem társult országok felsőoktatási intézményeinek – az intézményközi megállapodás keretében – el kell fogadniuk a chartában lefektetett elveket.

A megállapodások digitalizálása

A papíralapú intézményközi megállapodásokat fokozatosan digitális formátumú megállapodások váltják fel. Ez a folyamat egyrészt az európai diákigazolványra vonatkozó kezdeményezésbe, másrészt azoknak az erőfeszítéseknek a sorába illeszkedik, amelyek célja, hogy egyszerűbb és környezetkímélőbb módszerek honosodjanak meg az Erasmus+ program keretében. A digitális intézményközi megállapodások bevezetése folyamatosan halad előre. Első körben az Európán belüli kétoldalú mobilitási programok intézményközi megállapodásai kerülnek sorra. Az Erasmus+ mobilitási programok esetében megkötendő digitális intézményközi megállapodásokra vonatkozó tudnivalókat részletes felhasználói útmutató ismerteti.

Abban az esetben, ha a felek még nem tudják digitális úton kezelni az intézményközi megállapodásokat, szerkeszthető sablonokat használhatnak. Ezeket az oldal alján adjuk közre.

Hol lehet segítséget kapni a megállapodásokkal kapcsolatban?

Azoknak a diákoknak, akik többet szeretnének megtudni a felsőoktatási intézményük által aláírt intézményközi megállapodásokról, saját intézményük nemzetközi tanulmányi osztályán vagy más illetékes helyen célszerű tájékoztatást kérniük.

Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek az intézményközi megállapodásokkal kapcsolatos eljárásokról szeretnének tájékozódni, az adott országban működő illetékes Erasmus+ nemzeti irodához fordulhatnak kérdéseikkel.

Templates