Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studielån för masterstudenter

Har du svårt att finansiera dina studier?

Pengar kan vara ett stort hinder för fortsatta studier, särskilt om du vill studera utomlands. En masterutbildning – och att ha bott och jobbat utomlands – blir allt viktigare att ha på cv:t för att stå sig i konkurrensen.

”Utan studielånet från Erasmus+ hade jag aldrig kunnat påbörja mina studier. Det har förändrat mitt liv.”

Boris

En masterutbildning utomlands kan ge utmärkta yrkesmässiga, personliga och akademiska erfarenheter som kan behövas för att hävda sig på dagens globala arbetsmarknad. Men du ska inte behöva skuldsätta dig upp över öronen för att kunna ta examen.

Om du har antagits till en masterutbildning utomlands kan du söka Erasmus+ studielån för att betala kursavgifter och uppehälle.

Vad är Erasmus+ studielån för masterstudenter?

Erasmus+ erbjuder förmånliga och EU-garanterade studielån till studenter som vill gå en masterutbildning i ett annat programland utan att skuldsätta sig för mycket.

Tanken är att du ska kunna koncentrera dig på studierna i stället för att oroa dig över pengar. Systemet ska vara så inkluderande som möjligt och följa vissa riktlinjer:

 • Varken du eller dina föräldrar behöver ställa någon säkerhet, så att alla har samma möjligheter.
 • Räntan är lägre än marknadsräntan.
 • Du kan få uppskov med återbetalningen i upp till två år så att du hinner få ett jobb.

Du kan låna högst 12 000 euro för en ettårig utbildning och 18 000 euro för en tvåårig utbildning (eller motsvarande belopp i utländsk valuta för banker i länder utanför euroområdet).

Vilka länder erbjuder studielån via Erasmus+?

För närvarande kan studenter som bor i följande programländer få studielån för utlandsstudier i ett annat programland:

 • Spanien
 • Italien (regionen Emilia Romagna)
 • Kroatien
 • Rumänien

Studenter från andra programländer som går en masterutbildning i Spanien kan också få lån. Universiteten i Luxemburg och Cypern ger ett låneliknande stöd till studenter från andra programländer som går en masterutbildning vid dessa universitet.

Universiteten beviljar inga riktiga lån, utan står för bl.a. kursavgifter och boendekostnader som du betalar tillbaka efter examen.

För direkta lån finns en EU-garanti, så det krävs ingen säkerhet.

Listan med finansinstitut och universitet utökas hela tiden, så gå in på sidan med jämna mellanrum för att ta reda på vad som gäller.

”Det förändrar helt klart din inställning och mentalitet. Du blir mindre rädd för att bo och arbeta utomlands.”

Xavi

Vem kan söka?

Du måste

 • bo i ett programland
 • ha tagit en kandidatexamen (eller motsvarande)
 • ha antagits till ett masterprogram i ett annat land vid ett universitet som innehar Erasmus+ stadga för högre utbildning.

För att kunna söka studielån måste du bo i ett programland och gå en hel masterutbildning i ett annat land än ditt hemland eller det land där du tog din första examen. Om du bara ska gå en del av programmet utomlands kan du i stället söka ett vanligt Erasmusstipendium.

Hur söker jag?

Du ansöker direkt hos finansinstitutet, hos universiteten eller på nätet och ska bifoga följande handlingar:

 • Examensbevis för din senaste examen.
 • Kvitto på terminsavgiften eller antagningsbesked och intyg på avgiften för masterprogrammet.

Kreditinstituten har sina egna villkor, men alla institut erbjuder en ränta som är betydligt lägre än den normala marknadsräntan. Läs mer om villkoren för studielån på bankens eller kreditinstitutets webbplats:

Mer information

Rapport om studielåntagare (2018) med synpunkter från masterstudenter som fått studielån mellan 2015 och 2018.

Bakgrundsinformation från Europeiska investeringsfonden.