Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Avståndsberäknare

Det här är inget verktyg för enskilda deltagare för att se hur mycket bidrag man kan få. Bidragsbeloppet beror på olika faktorer, bl.a. administrativa kostnader för de deltagande organisationerna och de nationella programkontoren.

Avståndsberäknaren är till för organisationer som deltar i Erasmus+ så att de kan betala ut rätt bidrag till sina deltagare.

I bidragsansökningar och rapporter ska du ange det avståndsintervall som motsvarar det beräknade avståndet i kilometer.

Det slutliga beslutet om resebidrag fattas av det nationella programkontor som bedömer ansökan.

Share this page with your colleagues and friends