Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+ Programhandledning

I programhandledningen står allt du behöver veta om Erasmus+. Där beskrivs alla insatser som programmet stöder.

Programhandledningen för 2022 finns både som webbversion, som är lättare att söka i, och som pdf.

Läs mer

Vad är det?

Programhandledningen 2022 (version 1 från den 24 november 2021) är en viktig del av 2022 års ansökningsomgång för Erasmus+ som publicerades den 24 november 2021.

Organisationer och institutioner som vill söka bidrag måste uppfylla de villkor som beskrivs i handledningen.

I handledningen kan du läsa om

  • programmets prioriteringar
  • vilken verksamhet som kan få stöd
  • hur mycket pengar som finns för olika åtgärder
  • vilka villkor som gäller.

Språkversioner

Programhandledningen finns just nu på följande språk:

bulgariska | tjeckiska | danska | tyska | estniska | grekiska | engelska | spanska | franska | italienska | lettiska | litauiska | kroatiska | ungerska | maltesiska | nederländska | polska | portugisiska | rumänska | slovakiska | slovenska | finska | svenska |

Om betydelsen skiljer sig åt i de olika språkversionerna är det den engelska versionen som gäller.

Hur söker jag?

Ansökan ska skickas elektroniskt till det nationella programkontoret, via webbformulären eller till genomförandeorganet för utbildning och kultur. Tänk på att bara organisationer kan söka.

När det gäller insatser som förvaltas av genomförandeorganet för utbildning och kultur har alla handlingar publicerats på portalen för bidrag och upphandling och ansökningsomgången har inletts.

Privatpersoner som vill söka bidrag måste gå genom sin organisation, institution eller skola.

Mer information

Om du behöver mer information för din organisations räkning kan du kontakta programkontoret eller Erasmuskontoret i ditt land eller genomförandeorganet i Bryssel.

Tidigare versioner av handledningen

2021

2020

Please visit the archive to view older versions of the Programme Guide.