Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-nätverk inom högre utbildning

Vem kan söka?

Projekttid: Tre år

Högsta bidrag: 1,2 miljoner euro per nätverk

Vad räknas som ett Jean Monnet-nätverk inom högre utbildning?

Två typer av stora tematiska nätverk kan komma i fråga:

  1. Nätverk med inriktning på en specifik intern EU-politisk fråga. Minst tolv lärosäten från sju olika EU-länder och länder utanför EU som är associerade till programmet.

  2. Nätverk med inriktning på utrikespolitiska frågor med en särskild prioritering. Minst tolv lärosäten med minst sex deltagare från länder utanför EU som inte är associerade till programmet och som finansieras genom EU:s instrument för yttre åtgärder. Nätverket för utrikespolitiska frågor bör omfatta relevanta organisationer i de berörda länderna.

Vad förväntas av ett Jean Monnet-nätverk?

  • Nätverket ska samla in, dela och diskutera forskningsresultat, kursinnehåll, erfarenheter och publikationer (t.ex. studier och artiklar).

  • Det ska ta fram ett verktyg som gör det möjligt för deltagarna att dela sitt akademiska arbete, göra inbördes granskningar och kommentera dokument.

  • Det ska fortlöpande välja ut och förse kommissionen med de mest innovativa och intressanta resultaten.

Det slutliga målet för de tematiska nätverken är att ge regelbunden feedback (t.ex. i form av ett nyhetsbrev på nätet) om de mest avancerade och innovativa metoderna på området för att stödja och tillföra ett mervärde till debatten.

Hur söker man?

Mer information om ansökningsförfarandet:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Stängd
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Stängd
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

Stängd
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital Transformation in Europe

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU

Stängd
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Internal EU Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

Stängd
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Foreign Policy Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Application process

For more information about the application process, please visit