Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-initiativen ”Lär dig mer om EU” för skolor och yrkesutbildningssamordnare

Vem kan söka?

Skolor och yrkesutbildningsanordnare (Isced 1–4) i alla programländer som deltar i Erasmus+. Enskilda personer kan inte söka.

Projekttid: Tre år

Ett Jean Monnet-initiativ om undervisning i EU-frågor måste genomföras under minst 40 timmar per läsår tre år i rad.

Högsta bidrag: 30 000 euro (motsvarande högst 80 % av de totala kostnaderna)

Vad räknas som ett Jean Monnet-initiativ för att lära sig mer om EU?

Skolor och yrkesutbildningsanordnare ska anordna undervisning i ett eller flera ämnen med EU-anknytning (värden, historia, hur EU fungerar, kulturell mångfald m.m.). Undervisningen ska bedrivas under läsåret och kan bland annat omfatta projektveckor och studiebesök.

Utbildningsanordnarna kan utforma undervisningen själva eller med hjälp av lärosäten eller andra relevanta organisationer som icke-statliga organisationer och föreningar.

Förväntade resultat

Efter initiativet bör skolor och yrkesutbildningssamordnare kunna

  • se till att lärarna kan undervisa om EU med hjälp av engagerande metoder och förmedla fakta och kunskap om EU till sina elever

  • förbättra elevernas kunskap om EU-frågor

  • stärka EU-kompetensen

  • skapa intresse för EU och bidra med en grund för att öka elevernas deltagande i den demokratiska processen så att de blir bättre rustade för att bli aktiva medborgare.

Hur söker man?

Mer information om ansökningsförfarandet:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Stängd
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Stängd
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).