Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-professurer

Vad går det ut på?

Innehavare av Jean Monnet-professurer ska

  • fördjupa undervisningen i EU-kunskap enligt lärosätets officiella läroplan
  • ge djupgående undervisning i EU-frågor på områden som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden.

Innehavare av Jean Monnet-professurer uppmuntras också att erbjuda öppna lärresurser och utbildningsinitiativ för att göra utbildningen mer flexibel och tillgänglig.

Vilka möjligheter finns?

Med hjälp av Erasmus+ kan universitet och högskolor inrätta en undervisningstjänst i EU-kunskap för professorer.

Lärosätena förväntas stödja innehavare av Jean Monnet-professurer i deras undervisning, forskning och analys och erbjuda kurserna i många olika läroplaner.

Hur går det till?

För att kunna söka måste organisationen vara ett lärosäte i valfritt land. Lärosäten i programländerna måste ansluta sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.

En Jean Monnet-professur ska vara i tre år. Innehavare av Jean Monnet-professurer ska undervisa minst 90 timmar och utföra minst ytterligare en aktivitet per läsår.

I de 90 undervisningstimmarna per läsår ingår föreläsningar, seminarier och handledningsträffar för grupper av studenter, även på distans. Däremot omfattas inte enskild undervisning.

Innehavare av Jean Monnet-professurer måste vara fast anställda vid den sökande institutionen och vara professorer. De får alltså inte vara gästprofessorer vid tidpunkten för ansökan.

Vad mer behöver jag veta?

Om innehavaren av professuren måste bytas ut, ska organisationen skicka en skriftlig begäran om detta till genomförandeorganet för Erasmus+ och föreslå en ersättare med samma grad av specialisering.

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Mer information

Läs om Jean Monnet-professurer i programhandledningen för Erasmus+ eller på genomförandeorganets webbplats.

Om du behöver veta mer kan du kontakta genomförandeorganet eller kommissionen.