Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-initiativet ”Lärarutbildning”

Vem kan söka?

  • Lärosäten som erbjuder lärarutbildning
  • Institut och organ för lärarutbildning

Organisationer i programländerna inom Erasmus+ måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Organisationer i partnerländerna behöver inte vara anslutna till stadgan.

Projekttid: Tre år

Högsta bidrag per lärarutbildning: 300 000 euro (motsvarande högst 80 % av de totala kostnaderna)

Vad räknas som Jean Monnet-lärarutbildning?

De som kan anordna lärarutbildning inom Jean Monnet-initiativet är lärosäten som erbjuder lärarutbildning eller institut eller organ för lärarutbildning som hjälper skolor och yrkesutbildningsanordnare med att planera, organisera och införa kunskap om EU-frågor i sin verksamhet.

Tack vare lärarutbildningen inom Jean Monnet-initiativet kan blivande och yrkesverksamma lärare inom både allmän utbildning och yrkesutbildning få större EU-kunskaper och bli bättre på att undervisa om EU-frågor. På så sätt är de bättre rustade att dela med sig av sina kunskaper om EU till sina elever.

 

Vad förväntas av en anordnare av Jean Monnet-lärarutbildning?

Utbildningsanordnaren ska ge strukturerade förslag på utbildningar i EU-frågor för skolor och yrkesskolor och erbjuda kurser för enskilda personer eller grupper (modulbaserade, med fysisk närvaro, blandade eller webbaserade) för lärare som är intresserade av EU-frågor.

Det kan handla om att

  • ta fram innehåll och metoder för lärare som undervisar på olika nivåer och har olika bakgrund och erfarenhet
  • ge skolor och yrkesskolor möjlighet att bygga upp kunskap om EU hos den undervisande personalen.

Under hela utbildningen ska utbildningsanordnaren stärka lärarnas förtroende för att integrera ett EU-perspektiv i sin dagliga undervisning.

Deadline och ansökningsformulär

Programhandledning för Erasmus+

Så ansöker du