Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-initiativet ”Lärarutbildning”

Vem kan söka?

  • Lärosäten som erbjuder lärarutbildning
  • Institut och organ för lärarutbildning

Organisationer i programländerna inom Erasmus+ måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Organisationer i partnerländerna behöver inte vara anslutna till stadgan.

Projekttid: Tre år

Högsta bidrag per lärarutbildning: 300 000 euro (motsvarande högst 80 % av de totala kostnaderna)

Vad räknas som Jean Monnet-lärarutbildning?

De som kan anordna lärarutbildning inom Jean Monnet-initiativet är lärosäten som erbjuder lärarutbildning eller institut eller organ för lärarutbildning som hjälper skolor och yrkesutbildningsanordnare med att planera, organisera och införa kunskap om EU-frågor i sin verksamhet.

Tack vare lärarutbildningen inom Jean Monnet-initiativet kan blivande och yrkesverksamma lärare inom både allmän utbildning och yrkesutbildning få större EU-kunskaper och bli bättre på att undervisa om EU-frågor. På så sätt är de bättre rustade att dela med sig av sina kunskaper om EU till sina elever.

 

Vad förväntas av en anordnare av Jean Monnet-lärarutbildning?

Utbildningsanordnaren ska ge strukturerade förslag på utbildningar i EU-frågor för skolor och yrkesskolor och erbjuda kurser för enskilda personer eller grupper (modulbaserade, med fysisk närvaro, blandade eller webbaserade) för lärare som är intresserade av EU-frågor.

Det kan handla om att

  • ta fram innehåll och metoder för lärare som undervisar på olika nivåer och har olika bakgrund och erfarenhet
  • ge skolor och yrkesskolor möjlighet att bygga upp kunskap om EU hos den undervisande personalen.

Under hela utbildningen ska utbildningsanordnaren stärka lärarnas förtroende för att integrera ett EU-perspektiv i sin dagliga undervisning.

Deadline och ansökningsformulär

Programhandledning för Erasmus+

Så ansöker du

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT

Stängd
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet actions for other fields of education and training – Teacher training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT

Stängd
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Actions - Teacher Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session