Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-nätverk för skolor och yrkesskolor

Vem kan söka?

Skolor och yrkesutbildningsanordnare i alla programländer som deltar i Erasmus+.

Ett nätverk måste bestå av minst fem organisationer från minst tre olika programländer.

Enskilda personer kan inte söka.

Projekttid: Tre år

Högsta bidrag per nätverk: 300 000 euro (motsvarande högst 80 % av de totala kostnaderna)

Vad räknas som ett Jean Monnet-nätverk för skolor och yrkesskolor?

I ett Jean Monnet-nätverk utbyter deltagarna god praxis och bedriver gemensam undervisning för att främja metoder för undervisning i EU-frågor.

Den här delen av Jean Monnet-insatserna ska stödja verksamhet som inte kan genomföras av de enskilda länderna och verksamhet med en multinationell dimension.

Vad förväntas av ett Jean Monnet-nätverk?

Skolorna och yrkesutbildningsanordnarna väljer själva vilka ämnen de vill jobba med. Det kan t.ex. vara

  • nya eller innovativa sätt att undervisa om olika EU-frågor, bl.a. förslag till nya metoder och utformning av verktyg som kan hjälpa eleverna
  • utbyte av god praxis och erfarenheter av undervisning i EU-frågor med fokus på att lösa specifika problem.

Lärarna kan få resa till en partnerskola i några dagar för att organisera och bedriva gemensam undervisning eller handledning tillsammans med sina kollegor.

Deadline och ansökningsformulär

Programhandledning för Erasmus+

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Stängd
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Stängd
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).