Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-nätverk för skolor och yrkesskolor

Vem kan söka?

Skolor och yrkesutbildningsanordnare i alla programländer som deltar i Erasmus+.

Ett nätverk måste bestå av minst fem organisationer från minst tre olika programländer.

Enskilda personer kan inte söka.

Projekttid: Tre år

Högsta bidrag per nätverk: 300 000 euro (motsvarande högst 80 % av de totala kostnaderna)

Vad räknas som ett Jean Monnet-nätverk för skolor och yrkesskolor?

I ett Jean Monnet-nätverk utbyter deltagarna god praxis och bedriver gemensam undervisning för att främja metoder för undervisning i EU-frågor.

Den här delen av Jean Monnet-insatserna ska stödja verksamhet som inte kan genomföras av de enskilda länderna och verksamhet med en multinationell dimension.

Vad förväntas av ett Jean Monnet-nätverk?

Skolorna och yrkesutbildningsanordnarna väljer själva vilka ämnen de vill jobba med. Det kan t.ex. vara

  • nya eller innovativa sätt att undervisa om olika EU-frågor, bl.a. förslag till nya metoder och utformning av verktyg som kan hjälpa eleverna
  • utbyte av god praxis och erfarenheter av undervisning i EU-frågor med fokus på att lösa specifika problem.

Lärarna kan få resa till en partnerskola i några dagar för att organisera och bedriva gemensam undervisning eller handledning tillsammans med sina kollegor.

Deadline och ansökningsformulär

Programhandledning för Erasmus+

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Stängd
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).