Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ungdomsutbyten

Vad går det ut på?

Genom ungdomsutbyten kan ungdomar från olika länder träffas, bo tillsammans och arbeta med ett projekt under en kortare period.

Du kan få vara med på workshoppar, övningar, debatter, rollspel, utomhusaktiviteter och mycket annat – helt utanför skolan.

Det du lär dig under utbytet skrivs in i ett ungdomspass.

Hur länge?

Ett ungdomsutbyte pågår mellan 5 och 21 dagar. Restiden är inte inräknad.

Villkor

Du måste vara mellan 13 och 30 år. För att få vara gruppledare måste du vara minst 18 år.

Ungdomsutbytena drivs av ungdomsorganisationer, informella grupper av ungdomar eller andra organisationer.

Bidrag

Du kan få EU-bidrag för dina resekostnader. Den organisation eller grupp som står bakom utbytet får bidrag för kostnader för att genomföra utbytet rent praktiskt.

Hur söker jag?

Om du vill delta i ett ungdomsutbyte kan du inte ansöka själv. Ansökan måste skickas in av en organisation eller ungdomsgrupp som i sin tur väljer ut sina deltagare.

Mer information

Om du har frågor eller behöver hjälp med att hitta en lämplig organisation kan du kontakta programkontoret i ditt land.

På den europeiska ungdomsportalen hittar du också information och andra initiativ för unga.