Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

För Enskilda Deltagare

I nästan 30 år har EU finansierat Erasmusprogrammet, som har hjälpt över tre miljoner europeiska studenter att studera en period i ett annat europeiskt land.

Erasmus+ erbjuder något för alla – studenter, lärare och annan personal, praktikanter, volontärer och andra. Och det gäller inte bara Europa och européer – personer från hela världen kan delta i Erasmus+.

Vad kan jag göra?

Studenter

Utlandsstudier är en central del av Erasmus+ och har visat sig öka chanserna att få jobb. Det är också ett sätt att förbättra sina språkkunskaper, få ökat självförtroende, bli mer självständig och bekanta sig med en ny kultur.

Läs mer

Personal (undervisning)

Med Erasmus+ kan du undervisa vid en institution utomlands. Det gäller både dig som redan arbetar med utbildning och andra som bjuds in som gästlärare för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Läs mer

Personal (fortbildning)

Med Erasmus+ kan lärare och annan personal i utbildningssektorn fortbilda sig utomlands genom jobbskuggning, arbetsplatsbesök eller kurser.

Läs mer

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The cultural understanding and language skills you develop through studying in another country can make it easier to find a job after your studies. The programme fosters the recognition of learning outcomes of pupils in mobility periods abroad.

Learn about pupil mobility

Praktikanter

Erasmus+ hjälper dig att få värdefull arbetslivserfarenhet genom stöd till utlandspraktik. Du kan söka om du går eller nyligen har gått en högskole-, yrkes- eller lärlingsutbildning.

Läs mer

Adult learners

Erasmus+ aims at raising the participation of adults of all ages and socio-economic background in adult education, especially by fostering participation of organisations working with disadvantaged learners, small adult education providers, newcomers to the Programme and less experienced organisations, as well as community-based grassroots organisations.

Explore what's available for adult learners

Unga

Erasmus+ är till för alla unga, inte bara för dem som går en utbildning. Du kan till exempel jobba som volontär eller delta i ungdomsutbyten utomlands.

Läs mer

Ungdomsledare

Erasmus+ stöder kompetensutveckling för ungdomsledare genom fortbildning eller nätverksarbete utomlands. Det kan vara kurser, studiebesök, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök på en organisation.

Läs mer