Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Steg 1: Registrering

Alla sökande måste vara registrerade på https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, om så inte redan skett.

För insatser som förvaltas av det centrala programkontoret

För att registrera sig på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal) ska den sökandes rättsliga ombud göra följande:

  • Skapa ett EU Login-konto (såvida inte den person som företräder sökanden redan har ett konto). Nya EU Login-konton kan skapas på följande webbplats:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/.

  • Logga in på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home och göra registreringen (i förekommande fall) för den organisation eller grupp som de företräder. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/

Sökanden behöver bara registrera sig en gång. När registreringen är klar kommer sökanden att få en PIC-kod[1]. PIC-koden krävs för lämna in en ansökan och gör det enklare för sökanden att fylla i ansökningsblanketterna (dvs. när PIC-koden anges i blanketten visas alla uppgifter som sökanden angett vid registreringen automatiskt i blanketten).

För insatser som förvaltas av de nationella programkontoren:

För att registrera dig i registreringssystemet för Erasmus+ och europeiska solidaritetskåren ska den sökandes rättsliga ombud göra följande:

Sökanden behöver bara registrera sig en gång. När registreringen är klar kommer sökanden att få en identifieringskod.

Sökanden kan kontrollera sin identifieringskod eller ändra sina uppgifter i registreringssystemet för Erasmus+ och europeiska solidaritetskåren.

När PIC-koden anges i blanketten visas alla uppgifter som sökanden angett vid registreringen automatiskt i blanketten.

BEVIS PÅ RÄTTSLIG STÄLLNING:

Som en del av registreringsprocessen måste sökanden också ladda upp följande dokument:

För bidrag på mer än 60 000 euro kan du behöva ladda upp särskilda dokument för att bevisa din organisations ekonomiska kapacitet. Du hittar närmare upplysningar om detta i avsnittet ”Urvalskriterier” nedan.

  1. PIC-koden är en obligatorisk uppgift i ansökningsblanketten.