Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Frågor och svar

<p>Här hittar du svar på några vanliga frågor om Erasmus+.</p>

<p>Börja med att söka svaren på dina frågor här.</p>

<p>Om du inte hittar vad du letar efter kan du söka vidare på <a href="[node:1467:url]">Vad kan jag göra?</a> eller <a href="[node:1474:url]">kontakta oss</a>.</p>

<p>Vill du veta hur <strong>coronaviruset</strong> påverkar Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren? Läs våra svar på vanliga <a href="[node:3719:url]">frågor om coronapandemins effekter</a>.</p>

Hur beräknar jag avståndet för att fastställa hur stort resebidrag en person ska få?

Använd vår avståndsberäknare. Alla avstånd är fågelvägen.

Var hittar jag ansökningsblanketterna för Erasmus+?

Ansökningsförfarandet för Erasmus+ kan variera och beror på om du söker för egen räkning eller för en organisation och om verksamheten sköts av de nationella programkontoren eller EU:s programkontor Eacea. Mer information om hur du söker och mallar för ansökningsblanketter finns på sidan Hur söker jag?

Hur söker jag fortbildning?

Läs om fortbildning för personal här.

Jag är inte EU-medborgare – kan jag ändå delta?

Du kan delta i de flesta programpunkterna om du kommer från ett programland. Om du kommer från något av partnerländerna kan du också delta i Erasmus Mundus gemensamma masterprogram. Villkoren för att delta varierar dock. Mer information finns på sidan Vad kan jag göra?

Hur vet jag om min organisation kan få bidrag från Erasmus+?

Kriterierna för bidrag varierar beroende på typ av projekt eller utbyte. Mer information hittar du på sidan för organisationer och i progamhandledningen.

Var hittar jag information om systemet för överföring av studiemeriter?

Här kan du läsa om det europeiska systemet för överföring av studiemeriter.

Hur söker jag stipendium från Erasmus+ för studier efter grundexamen?

Information om stipendier för masterstudier finns på sidan om Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.

Jag vill delta i Erasmus+ men det finns inget programkontor i mitt land. Hur gör jag?

De nationella programkontoren finns bara i programländerna.Andra länder kan i stället ha ett Erasmuskontor. I annat fall är det bäst att du kontaktar din utbildningsinstitution eller ungdoms- eller idrottsorganisation, om du söker som privatperson. Om du företräder en organisation kan du kontakta EU-kommissionen via Europa direkt.

Var hittar jag bidragsreglerna för Erasmus+?

Information om finansiering och finansieringsregler finns i programhandledningen för Erasmus+.

Kan afrikanska länder, myndigheter eller institutioner få bidrag från Erasmus+?

Organisationer från världens flesta länder kan delta, även de flesta afrikanska länderna. Villkoren varierar beroende på typ av verksamhet. Mer information hittar du på sidan Vad kan jag göra? eller i programhandledningen.

Var hittar jag projekt som fått stöd från Erasmus+?

Du hittar alla projekt som finansierats av Erasmus+ i projektdatabasen.

Kan alla masterstudenter söka studielån från Erasmus+?

De olika låneinstitutens villkor för studielånen för masterstudenter kan variera, men för det mesta är det bara studenter som reser till eller från det land där lånet erbjuds som kan söka.

Frequently asked questions

De nationella programkontoren finns bara i programländerna.Andra länder kan i stället ha ett Erasmuskontor. I annat fall är det bäst att du kontaktar din utbildningsinstitution eller ungdoms- eller idrottsorganisation, om du söker som privatperson. Om du företräder en organisation kan du kontakta EU-kommissionen via Europa direkt.

Organisationer från världens flesta länder kan delta, även de flesta afrikanska länderna. Villkoren varierar beroende på typ av verksamhet. Mer information hittar du på sidan Vad kan jag göra? eller i programhandledningen.

Använd vår avståndsberäknare. Alla avstånd är fågelvägen.

Du kan delta i de flesta programpunkterna om du kommer från ett programland. Om du kommer från något av partnerländerna kan du också delta i Erasmus Mundus gemensamma masterprogram. Villkoren för att delta varierar dock. Mer information finns på sidan Vad kan jag göra?

Ansökningsförfarandet för Erasmus+ kan variera och beror på om du söker för egen räkning eller för en organisation och om verksamheten sköts av de nationella programkontoren eller EU:s programkontor Eacea. Mer information om hur du söker och mallar för ansökningsblanketter finns på sidan Hur söker jag?

De nationella programkontoren finns bara i programländerna.Andra länder kan i stället ha ett Erasmuskontor. I annat fall är det bäst att du kontaktar din utbildningsinstitution eller ungdoms- eller idrottsorganisation, om du söker som privatperson. Om du företräder en organisation kan du kontakta EU-kommissionen via Europa direkt.

Om din organisation vill delta i Erasmus+ måste du först registrera den.

Var du ska registrera organisationen beror på om insatsen som ansökan gäller sköts av genomförandeorganet Eacea eller de nationella programkontoren.

Läs mer om hur du registrerar din organisation

Organisationer från världens flesta länder kan delta, även de flesta afrikanska länderna. Villkoren varierar beroende på typ av verksamhet. Mer information hittar du på sidan Vad kan jag göra? eller i programhandledningen.