Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram – stipendier

Vem kan söka?

  • Studenter på masternivå i hela världen kan söka.
  • Du ska ha en grundläggande examen från universitet eller högskola eller kunna styrka att du har en erkänd motsvarande utbildningsnivå enligt lagstiftning och praxis i de länder som utfärdar examen. Du kan också söka om du läser sista året på din grundutbildning och kommer att ta examen innan masterprogrammet börjar.

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram är studieprogram av hög kvalitet på masternivå. Programmen utformas och genomförs av internationella partnerskap av lärosäten från olika länder i världen.

Erasmus+ finansierar stipendier för studenter som vill delta i programmen. Stipendierna erbjuds de bäst rankade studenterna i hela världen i årliga ansökningsomgångar.

EU-stipendierna täcker resor och kostnaderna för att delta i programmet. Man får också bidrag till uppehälle.

Verksamheter och resultat

  • Erasmus Mundus gemensamma masterprogram omfattar 60, 90 eller 120 ECTS-poäng och pågår alltså mellan ett och två år. De flesta av dem är tvååriga.
  • Studierna ska omfatta minst två studieperioder i två länder (som inte får vara ditt bostadsland). Programmen erbjuder olika studiebanor som uppfyller detta villkor.
  • När du har slutfört programmet får du antingen en gemensam examen (dvs. ett enda examensbevis som utfärdas för minst två högskolor i konsortiet) eller en dubbel eller flerdubbel examen (dvs. minst två examensbevis som utfärdas av två högskolor i konsortiet).

Ansökningar och mer information

Börja med att titta i kurskatalogen på nätet. På varje programs webbplats hittar du information om innehållet, tillträdeskraven och universiteten så att du kan avgöra om det är rätt program för dig.

Du får också hjälp med alla steg i webbansökan.

Nya masterprogram läggs till i listan varje sommar. I de flesta fall ska du söka mellan oktober och januari till kurser som inleds följande läsår.

Ta reda på dina rättigheter när du studerar utomlands.

Erasmus Mundus-föreningen EMA är de gemensamma masterprogrammens alumniförening. På föreningens webbplats hittar du råd och inspiration.

Erasmus+ student- och alumniförening är ett aktivt forum för kontakter, yrkesutveckling och kulturutbyte.

Du som är doktorand kan också få EU-bidrag för att forska utomlands genom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.