Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Spletna jezikovna podpora

Spletna jezikovna podpora omogoča udeležencem programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, da ocenijo in izboljšajo svoje znanje jezika, ki ga bodo potrebovali pri delu, študiju ali prostovoljskem delu v tujini, in tako kar najbolje izkoristijo ponujeno priložnost.

Slabo znanje jezikov je med glavnimi ovirami za sodelovanje v mobilnosti na področju izobraževanja in usposabljanja mladih. Spletna jezikovna podpora omogoča dostop do enostavnega in prožnega učenja. Prispeva tudi k doseganju posebnega cilja programa Erasmus+: spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti.

Vsako leto več kot 350 000 udeležencev programa Erasmus+  preskusi svoje jezikovne spretnosti in izboljša svoje znanje s spletnimi jezikovnimi tečaji, ki jih ponuja spletna jezikovna podpora. Udeleženci, ki se aktivno učijo na spletu, izboljšajo svoje znanje za najmanj eno stopnjo v okviru skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike.

Dostop do spletne strani spletne jezikovne podpore

O spletni jezikovni pobudi

Komu je namenjena

Spletna jezikovna podpora je trenutno na voljo:

Spletna jezikovna podpora je na voljo za vse evropske uradne jezike: angleščino, bolgarščino, češčino, danščino, estonščino, finščino, francoščino, grščino, hrvaščino, irščino, italijanščino, latvijščino, litovščino, madžarščino, malteščino, nemščino, nizozemščino, poljščino, portugalščino, romunščino, slovaščino, slovenščino, španščino in švedščino.

Kako deluje?

Udeleženci programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote lahko na portalu spletne jezikovne podpore opravijo preskus znanja jezika, ki ga bodo potrebovali pri študiju, delu ali prostovoljstvu. Preverjanje znanja jezika pred odhodom je obvezno za visokošolske študente, saj morajo obvladati jezik na ravni, ki jo zahteva ustanova gostiteljica (razen za domače govorce in v ustrezno utemeljenih primerih). Rezultati preverjanja znanja jezika ne vplivajo na njihovo sodelovanje v programih Erasmus+ ali evropske solidarnostne enote.

Udeleženci lahko izboljšajo svoje znanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem še pred odhodom in med bivanjem v tujini. V okviru jezikovnih tečajev so na voljo različne inštrukcije v živo, na primer učne ure in interaktivni spletni tečaji. Udeleženci se lahko udeležijo tudi jezikovnega tečaja lokalnega jezika, če je ta na voljo v spletni jezikovni podpori.

Če med jeziki spletne jezikovne podpore ni glavnega jezika, bo organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica zagotovila drugačno jezikovno podporo. Po vrnitvi domov udeleženci opravijo končni jezikovni preskus, s katerim preverijo svoj napredek med prebivanjem v tujini.

Sodelovanje v programu

Če ste že izbrani za mobilnost v okviru programov Erasmus+ ali evropske solidarnostne enote in izpolnjujete zgoraj opisane pogoje, vam bo vaša ustanova oz. organizacija poslala uporabniško ime in geslo za prijavo na oceno jezikovnega znanja in po potrebi jezikovni tečaj spletne jezikovne podpore.

Za dodatne informacije se obrnite na ustanovo/organizacijo pošiljateljico ali koordinatorko, nacionalno agencijo oziroma preverite pogosta vprašanja na portalu spletne jezikovne podpore.

Spletna jezikovna podpora Erasmus+ za begunce

Po migracijski krizi je Evropska komisija sprostila 4 milijone evrov proračunskih sredstev, ki 100 000 beguncem v 3-letnem obdobju omogočajo brezplačen dostop do spletne jezikovne podpore na prostovoljni podlagi. S tem je podprla prizadevanja držav članic, da vključijo begunce v evropske sisteme izobraževanja in usposabljanja ter zagotovijo razvoj spretnosti. Od začetka pobude so begunci v državah udeleženkah imeli dostop do več kot 10 000  jezikovnih tečajev.