Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Štipendije za skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Kdo se lahko prijavi

  • Prijavijo se lahko študenti in študentke na magistrski stopnji z vsega sveta.
  • Imeti morajo diplomo prve stopnje ali dokazati enakovredno stopnjo izobrazbe, priznano v skladu z zakonodajo in prakso države, ki jo podeli. Prijavite se lahko tudi, če ste v zadnjem letniku dodiplomskega študija in boste diplomirali pred začetkom magistrskega programa.

O skupnem magistrskem študiju Erasmus Mundus

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus je celosten magistrski študijski program na visoki ravni. Programe oblikuje in izvaja mednarodno partnerstvo visokošolskih institucij iz različnih držav po svetu.

Erasmus+ financira štipendije za udeležbo v teh programih. Štipendije se v letnih izbirnih postopkih podelijo izjemnim študentom in študentkam s celega sveta, ki sodelujejo v magistrskih programih.

Štipendije EU krijejo stroške udeležbe v programu, potne stroške in nadomestilo za življenjske stroške.

Dejavnosti in rezultati

  • Skupni magistrski študijski programi Erasmus Mundus nudijo 60, 90 ali 120 kreditnih točk ECTS. Trajajo torej najmanj 12 in največ 24 mesecev. Večina je 24-mesečnih programov.
  • Vaš študij mora zajemati vsaj 2 študijski obdobji v 2 državah (ne v vaši državi prebivanja). Potek študijskih programov omogoča izpolnjevanje teh pogojev.
  • Po uspešno končanem študiju študentu podelijo bodisi skupni magistrski naslov (tj. eno diplomo, ki jo skupaj izdata najmanj dve visokošolski ustanovi konzorcija skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus) bodisi večkratni magistrski naslov (tj. najmanj dve diplomi, ki ju izdata dve visokošolski ustanovi konzorcija).

Prijava in dodatne informacije

Najprej si oglejte spletni katalog magistrskih študijskih programov Erasmus Mundus. Na spletnih straneh posameznih programov najdete podrobnosti o vsebini, vpisnih pogojih in univerzah. Na podlagi teh informacij lahko lažje ugotovite, ali vam program ustreza.

Podrobno je opisan tudi postopek spletne prijave.

Seznam vsako poletje dopolnijo z novimi izbranimi magistrskimi programi Erasmus Mundus. Večina konzorcijev sprejema prijave od oktobra do januarja za študijske programe, ki se začnejo naslednje študijsko leto.

Vaše pravic med študijem v tujini.

EMA (Združenje Erasmus Mundus) je združenje nekdanjih študentov skupnega magistrskega študija. Na svoji spletni strani nudijo nasvete in napotke za prijavitelje.

ESAA (Združenje sedanjih in nekdanjih študentov Erasmus+) je dinamičen forum za sedanje in nekdanje študente Erasmus+ za medsebojno spoznavanje, strokovni razvoj in medkulturne izmenjave.

Doktorandi lahko za študij oziroma raziskovalno delo v tujini prejmejo tudi podporo EU iz dejavnosti Marie Skłodowska-Curie.