Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sporazum med ustanovami

Sporazum med ustanovami se lahko sklene med dvema ali več visokošolskimi ustanovami. S podpisom sporazuma se ustanove zavežejo, da bodo v okviru programa Erasmus+ sodelovale pri izmenjavah za študente in/ali zaposlene.

Pri vseh vidikih organiziranja in vodenja mobilnosti se vzajemno zavežejo, da bodo spoštovale zahteve glede kakovosti iz listine Erasmus za terciarno izobraževanje ter se dogovorile o različnih kvantitativnih ciljih mobilnosti, pogojih sodelovanja in kvalitativnih ukrepih, ki zagotavljajo visokokakovostno in učinkovito mobilnost.

Visokošolske ustanove morajo pred začetkom mobilnosti podpisati sporazum med ustanovami.

Quick explainer for the terms below

Zahteve

Mobilnost znotraj Evrope

To pomeni mobilnost med visokošolskimi ustanovami v državah članicah EU ali tretjih državah, pridruženih programu Erasmus+.

Vse ustanove morajo biti tudi nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Mednarodna mobilnost (po vsem svetu)

To pomeni mobilnost med visokošolskimi ustanovami v državah članicah EU ali tretjih državah, pridruženih programu Erasmus+, in ustanovami iz tretjih držav, ki niso pridružene programu Erasmus+.

  • Visokošolske ustanove v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu Erasmus+, morajo biti nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje.
  • Visokošolske ustanove v tretjih državah, ki niso pridružene programu Erasmus+, se morajo s sporazumom med ustanovami strinjati z načeli listine.

Digitalizacija sporazumov

V okviru pobude za evropsko študentsko izkaznico in na podlagi prizadevanj za spodbujanje enostavnejših in okolju prijaznih praks znotraj programa Erasmus+ se za sporazume med ustanovami namesto papirne čedalje bolj uporablja digitalna oblika. Postopoma se uvajajo digitalni sporazumi med ustanovami, in sicer najprej sporazumi med ustanovami za dvostransko mobilnost znotraj Evrope. Več informacij je na voljo v celovitem priročniku o digitalnih sporazumih med ustanovami v okviru programa Erasmus+.

Če digitalnega sporazuma med ustanovami še ni mogoče uporabiti, so v nadaljevanju navedene predloge, ki jih je mogoče urejati.

Pomoč pri sklepanju sporazumov

Študenti in študentke, ki želijo izvedeti več o posameznem sporazumu med ustanovami, naj se obrnejo na mednarodno pisarno svoje matične ustanove ali druge ustrezne službe.

Visokošolske ustanove, ki se želijo seznaniti s postopki glede sporazumov med ustanovami, naj se obrnejo na pristojno nacionalno agencijo Erasmus+ v svoji državi.

Templates