Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ukrepi na področju športa

Ukrepi Erasmus+ na področju športa spodbujajo udeležbo v športu, telesno dejavnost in prostovoljstvo.

Namenjeni so reševanju družbenih in s športom povezanih izzivov. Priložnosti za organizacije so na voljo v okviru treh razpisov, ki obravnavajo te izzive.

Ukrepi

Sodelovalna partnerstva

Namenjena so organizacijam za pripravo in izvajanje skupnih dejavnosti, spodbujanje športnih in telesnih dejavnostih, odpravo dejavnikov, ki ogrožajo integriteto športa (denimo doping in vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem), spodbujanje dvojne poklicne poti športnikov, izboljšanje dobrega upravljanja ter spodbujanje strpnosti in socialne vključenosti.

Več informacij in prijava

Manjša partnerstva

Namenjena so lokalnim organizacijam, organizacijam z manj izkušnjami in novim udeležencem v programu. Za manjša partnerstva so značilni enostavnejše upravljanje, manjša nepovratna sredstva in krajše trajanje kot pri sodelovalnih partnerstvih.

Več informacij in prijava

Neprofitne evropske športne prireditve

Namenjene so spodbujanju športnih dejavnosti, izvajanju strategij EU za družbeno vključevanje prek športa, spodbujanju prostovoljstva v športu, boj proti diskriminaciji ter spodbujanju sodelovanja v športu in telesni dejavnosti.

Več informacij in prijava