Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Kdo se lahko prijavi

  • Vsaka visokošolska institucija v državi programa ali partnerski državi.
  • Prijavitelj se prijavi v imenu partnerstva drugih visokošolskih institucij ali drugih deležnikov na področju izobraževanja, ki so oblikovali in bodo izvajali skupni magistrski študij.

Trajanje: 6 študijskih let z vsaj 4 izvedbami magistrskega programa

Znesek nepovratnih sredstev na projekt: do 5 milijonov evrov

Štipendija EU za posameznike: 1 400 evrov na mesec (največ 24 mesecev)

O skupnem magistrskem študiju Erasmus Mundus

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus je celosten magistrski študijski program na visoki ravni. Programe oblikuje in izvaja mednarodno partnerstvo visokošolskih institucij iz različnih držav po svetu. Partnerstvo lahko vključuje tudi druge izobraževalne in/ali neizobraževalne partnerje s posebnim strokovnim znanjem in zanimanjem za študijsko področje.

EU financira te programe in štipendije, za katere se potegujejo najboljši študenti po svetu.

Dejavnosti in rezultati

  • Skupni magistrski študij Erasmus Mundus je skupno oblikovan in v celoti integriran učni načrt. Ob prijavi morajo predlogi za skupni magistrski študij Erasmus Mundus vsebovati popolnoma razvite skupne študijske programe, ki se lahko takoj izvajajo in po izboru oglašujejo po svetu.
  • Študijski program izvaja partnerstvo vsaj 3 polnopravnih partnerskih visokošolskih institucij iz treh različnih držav, od katerih morata biti vsaj dve državi programa.
  • Trajanje programa skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus: 1 do 2 študijski leti (60, 90 ali 120 kreditnih točk ECTS).
  • Učni načrt skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus mora vsebovati vsaj 2 študijski obdobji v 2 državah (ne v državi prebivanja študentov), od katerih mora biti vsaj ena država programa.
  • Vrsta podeljene diplome: skupna diploma (priporočeno) ali večkratne diplome.

Prijava in dodatne informacije

Možnosti financiranja za obdobje 2021–2027 in informacije o načinu prijave so objavljene na portalu Evropske komisije za financiranje in razpise.

Možnosti financiranja

Več informacij o možnostih je v Vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Več informacij

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Zaprto
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).