Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mreže Jean Monnet za šole in izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Kdo se lahko prijavi

Šole in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja v vseh državah programa Erasmus+.

V mrežo mora biti vključenih najmanj pet organizacij iz najmanj treh različnih držav programa Erasmus+.

Ni na voljo posameznikom.

Trajanje: 3 leta

Najvišji znesek nepovratnih sredstev na mrežo: 300 tisoč evrov (predstavlja lahko največ 80 % skupnih stroškov)

Opredelitev mreže Jean Monnet za šole in izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Izmenjava dobrih praks in izmenjava skupnega poučevanja med šolami ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja v skupini držav, da se zagotovi skupno razumevanje metodologij poučevanja in učenja o zadevah Evropske unije.

Ta sklop ukrepov Jean Monnet je namenjen podpori dejavnostim, ki jih ni mogoče izvesti na nacionalni ravni, in dejavnostim z večnacionalno razsežnostjo.

Kaj se pričakuje od mreže Jean Monnet

Šole in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja bodo sami določili skupne teme sodelovanja, ki lahko vključujejo:

  • nove ali inovativne načine pristopa k poučevanju različnih vprašanj EU, vključno z uvedbo novih metodologij in oblikovanjem orodij za podporo učencem
  • izmenjavo dobrih praks in izkušenj pri poučevanju zadev EU, vključno s tem, kako obravnavajo določene izzive

Učitelji bodo lahko pridobili izkušnjo nekajdnevne mobilnosti za organizacijo in izvedbo skupnega poučevanja/tutorstva s partnerji.

Roki in prijavni obrazci

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Postopek prijave – navodila po posameznih korakih

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Zaprto
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Zaprto
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).