Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Osebje (mobilnost za usposabljanje)

Program Erasmus+ podpira mobilnost za usposabljanje za zaposlene v izobraževanju, tako za pedagoške kot nepedagoške delavce.

Izpopolnjevanje v tujini obsega hospitacije, opazovanje na delovnem mestu, tečaje strokovnega izpopolnjevanja in usvajanje kompetenc.

Program Erasmus+ podpira tako izpopolnjevanje v izobraževalnih ustanovah kot v ustreznih organizacijah zunaj izobraževanja.

Možnosti za poklicni in strokovni razvoj so na voljo zaposlenim na vseh stopnjah izobraževalnega sistema.

Možnosti

Visokošolsko izobraževanje

Program Erasmus+ podpira izpopolnjevanje za zaposlene v visokošolskih ustanovah. Izpopolnjevanje je lahko na visokošolski ustanovi v državi programa Erasmus+ ali v partnerski državi. Zaposleni na visokošolski ustanovi v državi programa Erasmus+ lahko izberejo tudi usposabljanje v gospodarski ali drugi organizaciji v državi programa Erasmus+.

Več ...

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Program Erasmus+ podpira izpopolnjevanje v tujini za zaposlene v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU). Izpopolnjevanje je lahko v obliki prakse, hospitacije in opazovanja na delovnem mestu v ustanovi poklicnega izobraževanja ali drugi ustrezni organizaciji s sedežem v državi programa Erasmus+.

Več ...

Šolsko izobraževanje

Program Erasmus+ podpira izpopolnjevanje v tujini za zaposlene v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Izpopolnjevanje lahko poteka v obliki tečajev, hospitacij ali opazovanja na delovnem mestu v šolah in drugih ustreznih organizacijah v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.

Več ...

Izobraževanje odraslih

Program Erasmus+ podpira izpopolnjevanje v tujini za zaposlene v organizacijah za izobraževanje odraslih. Izpopolnjevanje lahko poteka v obliki tečajev, prakse, hospitacij in opazovanja na delovnem mestu v izobraževalnih in drugih ustreznih organizacijah.

Več ...

Telesne, duševne in zdravstvene težave

Zaposlenim s telesnimi, duševnimi in zdravstvenimi težavami so namenjena dodatna sredstva, na izmenjavi imajo tudi pravico do enakih podpornih storitev kot lokalno osebje ustanove gostiteljice.

Več ...