Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+: posojila za magistrski študij

Financiranje svoje prihodnosti: pogosta težava

Stroški študija so ena največjih ovir, s katerimi se spopadajo študenti, zlasti če želijo študirati v tujini. Za konkurenčen življenjepis je vedno bolj pomemben podiplomski študij in izkušnja z življenjem in delom v tujini.

„Brez posojila Erasmus+ študij enostavno ne bi bil mogoč. Izredno pozitivno je vplival na moje življenje.“

Boris

Z magistrskim študijem v tujini si lahko zagotovite odlično poklicno, osebno in akademsko izkušnjo – tako vrsto izkušnje, ki posamezniku da tako zelo pomembno prednost na današnjem svetovnem trgu. Vendar pa nadaljnje izobraževanje po diplomi ne bi smelo pomeniti neobvladljivega zadolževanja.

Če ste bili sprejeti na magistrski študij v tujini – in iščete način, kako pokriti šolnino in življenjske stroške – vam lahko pomagajo posojila Erasmus+ za magistrski študij.

Kaj so posojila Erasmus+ za magistrski študij?

Posojila Erasmus+ za magistrski študij so posojila z jamstvom EU ter ugodnimi pogoji odplačevanja, namenjena bodočim študentom magistrskega študija v državi programa Erasmus+ s čim manjšim ekonomskim vplivom.

Program zagotavlja podiplomskim študentom sredstva za plačilo šolnine in življenjskih stroškov – tako posamezniku omogoča, da se osredotoča na študij namesto na svoj finančni položaj. Program naj bi bil čim bolj vključujoč ob upoštevanju naslednjih smernic:

 • študentu oziroma staršem posojila ni treba zavarovati, kar zagotavlja enake možnosti za vse
 • obrestne mere so ugodnejše od tržnih obrestnih mer
 • dveletni odlog po končanem magisteriju študentom omogoča, da se najprej zaposlijo in nato začnejo odplačevati posojilo

Magistrski študenti lahko prejmejo posojilo za enoletni magistrski študij v znesku do 12 000 evrov, za dvoletni pa v znesku do 18 000 evrov (ali enakovredne zneske v tuji valuti za banke v državah zunaj evrskega območja ob upoštevanju menjalnih tečajev).

Kje so na voljo posojila Erasmus+ za magistrski študij?

Program je trenutno na voljo študentom, ki prebivajo v eni od naslednjih držav programa in želijo študirati v drugi državi programa:

 • Španija
 • Italija (regija Emilia Romagna)
 • Hrvaška
 • Romunija

Študenti iz drugih držav programa se lahko prijavijo na magistrski študij v Španiji. Univerzi v Luksemburgu in na Cipru zagotavljata posojila za študente iz drugih držav programa Erasmus+, ki vpišejo magistrski študij na teh univerzah.

Kot pojasnilo: univerze namesto finančnega posojila ponujajo storitve v naravi (šolnino, stroške nastanitve itd.), ki jih lahko povrnete po zaključku študija. Za neposredno posojilo se uporablja jamstvo EU, zato ni potrebno dodatno jamstvo.

Na seznamu sodelujočih bo vedno več posrednikov, saj se bodo programu pridružile nove finančne institucije in univerze. To bo verjetno postopen proces: na tej strani bomo objavljali novice v zvezi z razpoložljivostjo programa.

„To popolnoma spremeni tvoj odnos. Pomeni spremembo dojemanja, veliko manj te je strah živeti in delati v tujini.“

Xavi

Kdo se lahko prijavi?

Bodoči študenti morajo:

 • prebivati v državi programa
 • imeti opravljeno diplomo prve stopnje (ali enakovredno izobrazbo), preden se prijavijo
 • že biti sprejeti na magistrski študij (pred prijavo) v drugi državi članici. Univerza, ki ponuja program, mora biti nosilka listine Erasmus+ za terciarno izobraževanje.

Posojilna shema za magistrski študij Erasmus+ podpira celotni študij rezidentov države programa v državi, ki ni država njihovega prebivališča ALI država, v kateri so pridobili prvo kvalifikacijo. Študenti, ki v tujini opravljajo le del magistrskega študija so tudi lahko upravičeni do nepovratnih sredstev Erasmus+.

Prijava

Bodoči študenti morajo oddati vlogo prek finančne institucije, univerze ali na spletu in priložiti naslednje dokumente:

 • potrdilo o zadnjem dokončanem študiju pred nameravanim magistrskim študijem
 • potrdilo o plačilu vpisnine za magistrski študij ALI dokument o vpisu z zneskom šolnine

Vsaka finančna institucija ima drugačne pogoje – vse institucije pa zagotavljajo obrestne mere, ki so znatno nižje od komercialnih obrestnih mer. Te pogoje naj študenti preverijo na spletnih straneh zadevne banke ali posojilne institucije. V shemi sodelujejo:

Dodatne informacije

Poročilo 2018 o prejemnikih posojil za magistrski študij vključuje povzetek povratnih informacij študentov, ki so se udeležili programa v obdobju 2015–2018.

Osnovne informacije o jamstveni shemi za posojila za magistrski študij Erasmus+ daje Evropski investicijski sklad.