Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča organizacijam za izobraževanje odraslih, da v tujino pošljejo svoje zaposlene na poučevanje in usposabljanje oziroma da na usposabljanje in poučevanje sprejmejo osebje tujih organizacij.

Sodelovanje

Organizacije, ki organizirajo mobilnost, se lahko prijavijo kot posamezna ustanova ali kot del nacionalnega konzorcija za mobilnost, tj. skupine izobraževalnih organizacij za odrasle, ki jo vodi ena organizacija koordinatorka.

Sodelujoče organizacije so lahko:

  • organizacija prijaviteljica: pristojna za prijavo in vodenje projekta, hkrati je lahko tudi organizacija pošiljateljica
  • organizacija pošiljateljica: med svojimi zaposlenimi izbere kandidate za izmenjavo, izplačuje dotacije
  • organizacija gostiteljica: na usposabljanje/poučevanje sprejme zaposlene s tuje organizacije

Organizacije gostiteljice morajo biti izvajalke tečajev, kadar usposabljanje poteka v obliki strukturiranih tečajev in dogodkov. Sicer je lahko organizacija gostiteljica vsaka ustrezna organizacija s tega področja, vedno pa mora vnaprej navesti cilje in dejavnosti ter pravice in obveznosti vseh udeležencev.

Vse organizacije članice konzorcija morajo imeti sedež v isti državi in biti navedene v prijavi. Vse sodelujoče organizacije morajo imeti sedež v državi programa Erasmus+.

Prijava

Postopek prijave vodi nacionalna agencija v državi, v kateri ima sedež organizacija prijaviteljica oziroma konzorcij. Organizacija oziroma konzorcij se lahko prijavi samo enkrat v posameznem krogu izbirnega postopka, lahko pa sodeluje v več različnih konzorcijih ali jih koordinira.

Več informacij

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+: vse o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja v delu B.

Obrnete se lahko tudi na nacionalno agencijo oz. nacionalni urad (v partnerskih državah).