Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kateri ukrepi se financirajo in kje se prijaviti

Možnosti financiranja upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) ali nacionalne agencije.

V spodnji preglednici projektov je navedeno, katere ukrepe programa upravlja katera agencija.

Prijava

Odvisno od razpisa se lahko prijavite:

Ste novi v sistemu EU Login? Ustvarite si račun.

Seznam projektov

Ključni ukrep 1 – Učna mobilnost posameznikov

Vrsta ukrepa Upravni organ
Projekti mobilnosti za učence, dijake in šolsko osebje Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti za učeče se in osebje v izobraževanju odraslih Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti na področju mladine Nacionalne agencije
Mladinske aktivnosti Nacionalne agencije

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

Vrsta ukrepa Upravni organ
Partnerstva za sodelovanje na področjih visokega šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine (razen tistih, ki so jih predložile evropske nevladne organizacije) Nacionalne agencije
Manjša partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine Nacionalne agencije
Partnerstva za sodelovanje na področjih visokega šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine, ki so jih predložile evropske nevladne organizacije EACEA
Partnerstva za sodelovanje in manjša partnerstva na področju športa EACEA
Centri poklicne odličnosti EACEA
Učiteljske akademije Erasmus+ EACEA
Program Erasmus Mundus EACEA
Zavezništva za inovacije EACEA
Krepitev zmogljivosti na področju mladine EACEA
Neprofitne evropske športne prireditve EACEA

Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik

Vrsta ukrepa Upravni organ
Evropska mladina skupaj EACEA

Ukrepi Jean Monnet

Vrsta ukrepa Upravni organ
Ukrep Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja: Moduli, katedre in centri odličnosti EACEA
Ukrep Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja: Usposabljanje učiteljev in mreže EACEA