Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Nacionalni uradi Erasmus+ pomagajo Evropski komisiji in lokalnim organom pri izvedbi programa Erasmus+ v nekaterih partnerskih državah.

To so uradi v državah Zahodnega Balkana, vzhodnega in južnega Sredozemlja in Osrednje Azije. Nacionalni urad je tudi v Rusiji.

Nacionalni uradi dajejo informacije o programu Erasmus+, spremljajo in ocenjujejo financirane projekte, pomagajo pri prijavah ustanov in udeležencev, podpirajo politični dialog, vzdržujejo stike z lokalnimi organi in delegacijami EU.

List of countries and NEO websites

Albania

Albania NEO website


Algeria

Algeria NEO website


Armenia

Armenia NEO website


Azerbaijan

Azerbaijan NEO website


Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina NEO website


Egypt

Egypt NEO website


Georgia

Coming soon


Israel

Israel NEO website


Jordan

Jordan NEO website


Kazakhstan

Coming soon


Kosovo *

Kosovo NEO website

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.


Kyrgyzstan

 Kyrgyzstan NEO website


Lebanon

Lebanon NEO website


Libya

Libya NEO website


Moldova (Republic of)

Moldova NEO website


Morocco

Morocco NEO website


Montenegro

Montenegro NEO website


Palestine *

Palestine NEO website

* This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual positions of the Member States on this issue.


Tajikistan

Coming soon


Tunisia

 Tunisia NEO website


Turkmenistan

Turkmenistan NEO website


Ukraine

Ukraine NEO website


Uzbekistan

Uzbekistan NEO website