Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+ Sprievodca programom

Sprievodca programom Erasmus+ je kľúčovým dokumentom na pochopenie tohto programu. Organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa na programe zúčastňujú, ponúka širokú paletu príležitostí podporovaných v rámci tohto programu.

Sprievodca programom na rok 2022 je k dispozícii v online verzii, ktorá ponúka ľahko použiteľný a prístupný formát s jednoduchým vyhľadávaním, ako aj vo verzii vo formáte PDF.

Informácie o dokumente

O čo ide?

Sprievodca programom Erasmus+ 2022 (verzia 1 z 24. novembra 2021) je neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2022 uverejnenej 24. novembra 2021.

Organizácie a inštitúcie, ktoré majú záujem o finančnú podporu v rámci tejto výzvy, musia spĺňať podmienky účasti a financovania uvedené v sprievodcovi.

V tomto dokumente sú uvedené:

  • informácie o prioritách programu,
  • informácie o podporovaných akciách,
  • informácie o finančných prostriedkoch dostupných pre rôzne akcie,
  • podrobné informácie o účasti.

Dostupné jazykové verzie

Sprievodca programom je dostupný v týchto jazykoch:

v bulharčine | v češtine | v dánčine | v nemčine | v estónčine | v gréčtine | v angličtine | v španielčine | vo francúzštine | v taliančine | v lotyštine | v litovčine | v chorvátčine | v maďarčine | v maltčine | v holandčine | v poľštine | v portugalčine | v rumunčine | v slovenčine | v slovinčine | vo fínčine | vo švédčine

V prípade protirečivých významov medzi jednotlivými jazykovými verziami má prednosť verzia v anglickom jazyku.

Ako podať žiadosť?

Organizácie môžu svoje žiadosti predkladať elektronicky národnej agentúre vo svojej krajine, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach programu Erasmus+, alebo Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru.

V prípade akcií riadených Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru sa príslušné dokumenty týkajúce sa jednotlivých akcií otvoria na predloženie na portáli Financovanie a verejné súťaže (Funding and Tender Opportunities).

Jednotlivci, ktorí chcú podať žiadosť, by sa mali obrátiť na svoju organizáciu, inštitúciu alebo vzdelávacie zariadenie.

Kde sa dozviete viac?

Organizácie sa v prípade otázok súvisiacich s postupom môžu obrátiť na národnú agentúru, národnú kanceláriu alebo Európsku výkonnú agentúru pre vzdelávanie a kultúru v Bruseli.

Kde možno nájsť predchádzajúce verzie sprievodcu?

2021

2020

Please visit the archive to view older versions of the Programme Guide.