Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pôžičky pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+

Financovanie vašej budúcnosti je bežným problémom

Jednou z najväčších prekážok, ktoré študentom bránia financovať ich ďalšie vzdelávanie, sú peniaze, najmä ak ide o štúdium v zahraničí. Postgraduálne diplomy – a skúsenosti so životom a s prácou v inej krajine – sú čoraz dôležitejšie pre vytvorenie a spravovanie životopisu, s ktorým budete schopní obstáť v konkurencii.

„Bez tejto pôžičky z programu Erasmus+ by som jednoducho nemohol začať študovať. Mala veľmi pozitívny vplyv na môj život.“

Boris

Magisterské štúdium v zahraničí môže poskytnúť vynikajúce odborné, osobné a akademické skúsenosti – druh skúseností, ktoré vás môžu na dnešnom globálnom trhu výrazne zvýhodniť. Ďalšie vzdelávanie by sa však nemalo končiť nezvládnuteľnými dlhmi, s ktorými budete bojovať po ukončení štúdia.

Ak ste boli prijatí na magisterské štúdium v zahraničí a hľadáte spôsoby, ako zvládnuť štúdium a náklady na bývanie, pomôcť vám môže pôžička pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+.

Čo sú pôžičky pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+?

Pôžičky pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+ sú pôžičky so zárukou EÚ, ktoré majú priaznivé podmienky splácania. Ich cieľom je pomôcť potenciálnym študentom pri financovaní magisterského štúdia v krajinách zapojených do programu Erasmus+ a zanechať pritom čo najmenšiu trvalú ekonomickú stopu.

Cieľom tohto systému je poskytnúť postgraduálnym študentom prostriedky na výučbu a životné náklady, vďaka čomu sa budú môcť sústrediť na štúdium, a nie na sledovanie stavu svojho bankového účtu. Program je koncipovaný tak, aby bol čo najinkluzívnejší, pričom v ňom platia tieto zásady:

 • nie je potrebná nijaká zábezpeka zo strany študentov alebo rodičov, vďaka čomu je pôžička dostupná pre všetkých,
 • priaznivé úrokové sadzby, nižšie ako na trhu,
 • podmienky splácania, ktoré absolventom umožňujú začať splácať pôžičku, až keď si nájdu prácu (najneskôr dva roky po ukončení štúdia).

Potenciálni študenti magisterského štúdia môžu dostať pôžičku až do výšky 12 000 EUR na ročné magisterské štúdium alebo 18 000 EUR na dvojročné magisterské štúdium (alebo rovnocenné sumy v zahraničnej mene v prípade, že ide o banky mimo eurozóny, a to v závislosti od menových výkyvov).

Kde sa poskytujú pôžičky pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+?

V súčasnosti môžu o pôžičku požiadať študenti, ktorí chcú študovať v inej krajine zúčastňujúcej sa na tomto programe, a ktorí majú bydlisko v niektorej z týchto krajín:

 • Španielsko
 • Taliansko (región Emilia Romagna)
 • Chorvátsko
 • Rumunsko

Študenti z iných krajín zapojených do tohto programu sa môžu v Španielsku prihlásiť na magisterské štúdium. Luxemburská univerzita a Cyperská univerzita ponúkajú prichádzajúcim študentom z ostatných krajín zapojených do programu možnosť absolvovať na týchto univerzitách magisterské štúdium.

Pre objasnenie, tieto univerzity poskytujú namiesto finančných pôžičiek vecné služby (poplatky za štúdium, náklady na bývanie atď.), ktoré možno začať splácať až po ukončení štúdia. Pokiaľ ide o priame pôžičky, uplatňuje sa záruka EÚ – preto sa nevyžaduje žiadna zábezpeka.

Tento zoznam zapojených sprostredkovateľov sa s veľkou pravdepodobnosťou rozšíri, keď sa do systému zapoja finančné inštitúcie a univerzity. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o postupný proces: sledujte túto stránku, ak máte záujem o aktuálne informácie týkajúce sa dostupnosti programu.

„Určite to zmení vaše postoje. Je to zásadná zmena mentálneho nastavenia, v dôsledku ktorej sa už nebudete toľko obávať žiť a pracovať v zahraničí.“

Xavi

Kto sa môže prihlásiť?

Potenciálni študenti musia:

 • žiť v jednej z krajín zapojených do programu,
 • mať pred podaním prihlášky ukončené bakalárske (alebo rovnocenné) štúdium,
 • byť prijatý na úplné magisterské štúdium v inej krajine zapojenej do programu. Univerzita, ktorá takýto program ponúka, musí byť držiteľkou Charty Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie.

Pôžičky na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+ majú umožniť osobám s pobytom v krajine zapojenej programu absolvovať úplné magisterské štúdium v krajine, ktorá nie je krajinou ich trvalého pobytu ALEBO krajinou, v ktorej získali prvú kvalifikáciu. Študenti, ktorí v zahraničí absolvujú len časť magisterského štúdia, môžu mať nárok na grant z programu Erasmus+.

Ako podať žiadosť

Potenciálni študenti by sa mali prihlásiť cez finančnú inštitúciu, univerzitu alebo online, pričom by mali predložiť túto dokumentáciu:

 • osvedčenie o poslednom ukončenom stupni vzdelávania pred magisterským štúdiom, o ktoré sa uchádzate,
 • doklad o zaplatení zápisného ALEBO písomné potvrdenie o prijatí na magisterské štúdium a s ním spojených nákladoch.

Každá inštitúcia poskytujúca pôžičky má iné podmienky – všetky však poskytnú úrokové sadzby, ktoré budú výrazne nižšie ako komerčné sadzby. Študenti preto musia vyhľadať konkrétnu webovú stránku banky alebo inštitúcie poskytujúcej pôžičky, kde budú môcť nájsť konkrétne podmienky. Sú to tieto stránky:

Ďalšie informácie

Správa o príjemcoch pôžičiek na magisterské štúdium za rok 2018“ poskytuje zhrnutie spätnej väzby zapojených študentov za roky 2015 až 2018.

Základné informácie o pôžičkách pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+ z Európskeho investičného fondu.