Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pôžičky z programu Erasmus+ na magisterské štúdium

V čom spočíva táto príležitosť?

V rámci programu Erasmus+ môžu oprávnení finanční sprostredkovatelia (napríklad banky alebo študentské pôžičkové agentúry) poskytovať pôžičky so zárukou EÚ pre študentov, ktorí chcú absolvovať magisterský stupeň štúdia v zahraničí.

V mene Európskej komisie tieto pôžičky riadi a realizuje Európsky investičný fond (EIF) prostredníctvom nástroja záruk za pôžičky na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+.

Ako to funguje?

Ak sa oprávnení finanční sprostredkovatelia chcú zapojiť do programu, musia podať žiadosť Európskemu investičnému fondu prostredníctvom výzvy na vyjadrenie záujmu (otvorená do septembra 2020 alebo do vyčerpania prostriedkov, ktoré sú k dispozícii).

Oprávnené organizácie sú verejní alebo súkromní finanční sprostredkovatelia oprávnení požičiavať finančné prostriedky fyzickým osobám v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami.

Musia mať sídlo v jednej z krajín účastniacich sa programu vrátane krajín Európskej únie, ako aj:

  • Islandu,
  • Severné Macedónsko
  • Turecka,
  • Lichtenštajnska
  • Nórska
  • Spojené kráľovstvo

Prostredníctvom programu Erasmus+ Európsky investičný fond poskytuje záručné krytie na portfóliá študentských pôžičiek oprávneným finančným sprostredkovateľom, čo im umožňuje ponúkať viac pôžičiek väčšiemu počtu študentov pri zníženom riziku a nižšej úrokovej miere.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Pôžičky na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+ nemôžu presiahnuť 12 000 EUR (alebo rovnakú sumu v miestnej mene) na ročný magisterský kurz alebo 18 000 EUR (alebo rovnakú sumu v miestnej mene) na kurz trvajúci viac ako rok.

Tieto pôžičky majú umožniť študentom prístup k financovaniu, pričom sa uplatňujú určité podmienky, ako sú výnimky z bankových záruk (keďže EÚ ručí za nesplácanie pôžičiek) alebo možnosť splácať až po ukončení určitého obdobia štúdia (minimálne rok, najviac dva).

Študenti prijatí na program úplného magisterského štúdia ho musia absolvovať v krajine, ktorá nie je krajinou ich pobytu, a zároveň nie je krajinou, v ktorej získali kvalifikáciu zabezpečujúcu prístup k magisterskému štúdiu.

Hostiteľská inštitúcia musí mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Ako podať žiadosť?

Žiadosti sa musia predložiť Európskemu investičnému fonduvrátane potrebných dokumentov súvisiacich so žiadosťou, ktoré sú dostupné na stránke nástroja záruk za študentské pôžičky.

Žiadosti o poskytnutie pôžičiek sa musia predložiť do 30. 9. 2020 Európskemu investičnému fondu.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o pôžičkách z programu Erasmus+ na magisterské štúdium nájdete na webovom sídle EIF.