Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Spoločné študijné programy Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Profil žiadateľa

  • Ktorákoľvek inštitúcia vysokoškolského vzdelávania so sídlom v programovej alebo partnerskej krajine
  • Žiadateľ sa prihlasuje v mene partnerstva iných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania alebo iných zainteresovaných strán v oblasti vzdelávania, ktoré navrhli a budú poskytovať integrovaný spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Trvanie: 6 akademických rokov, ktoré pokrývajú najmenej 4 ročníky študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Grant na projekt: do výšky 5 miliónov EUR

Štipendiá EÚ pre jednotlivcov: 1 400 EUR za mesiac (max. 24 mesiacov)

Viac o spoločných študijných programoch druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus

Spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus je integrovaný študijný program na vysokej úrovni pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Tieto programy sú navrhnuté a realizované medzinárodným partnerstvom inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín na celom svete. Partnerstvo môže zahŕňať aj ďalších partnerov z pedagogického/mimo pedagogického prostredia, ktorí majú špecifické odborné znalosti a záujem v oblasti štúdia.

EÚ tieto programy finančne podporuje a poskytuje štipendiá najlepším študentom z celého sveta.

Aktivity a výsledky

  • Spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus (EMJM) je spoločne navrhnutý a plne integrovaný učebný plán. Vo fáze podávania žiadosti musia byť v návrhoch programu EMJM v plnom rozsahu vypracované spoločné študijné programy, ktoré možno po ich výbere spustiť a začať propagovať v celosvetovom meradle.
  • Poskytuje ho partnerstvo najmenej 3 plnohodnotných partnerských inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve musia byť účastníckymi krajinami.
  • Trvanie programu EMJM: 1 až 2 akademické roky (60, 90 alebo 120 kreditov ECTS)
  • Štúdium v rámci EMJM musí pozostávať aspoň z 2 študijných pobytov v 2 krajinách (iných než krajina vášho pobytu), pričom aspoň jedna musí byť účastníckou krajinou.
  • Druhy udeľovaných titulov: buď spoločný diplom (odporúčaná možnosť), alebo viacnásobný diplom

Prihlášky a ďalšie informácie

Možnosti financovania na roky 2021 – 2027 a informácie o tom, ako podať prihlášku, sa nachádzajú na webovom portáli Európskej komisie „Financovanie a verejné súťaže“.

Hľadajte príležitosti

Ďalšie informácie o týchto príležitostiach nájdete v Sprievodcovi programom Erasmus+.

Ďalšie informácie

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Uzavreté
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).