Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Siete Jean Monnet pre školy a inštitúty odborného vzdelávania a odbornej prípravy

Profil žiadateľa

Školy a poskytovatelia OVP vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus+.

Sieť musí pozostávať najmenej z 5 organizácií z najmenej 3 rôznych krajín zapojených do programu Erasmus+.

Nie je k dispozícii pre jednotlivcov.

Trvanie: 3 roky

Maximálny grant pre každú sieť: 300 000 EUR (čo predstavuje maximálne 80 % celkových nákladov)

Čo možno považovať za sieť Jean Monnet pre školy a inštitút OVP?

Výmena osvedčených postupov a spoločné vyučovanie medzi školami a poskytovateľmi odborného vzdelávania a odbornej prípravy, v rámci skupín krajín, s cieľom uľahčiť spoločnú dohodu v oblasti metodík výučby záležitostí Európskej únie.

Táto časť aktivít siete Jean Monnet je zriadená na podporu činností, ktoré nie je možné dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni, ako aj činností s nadnárodným rozmerom.

Čo sa očakáva od siete Jean Monnet?

Školy/poskytovatelia OVP sami definujú témy, na ktorých budú pracovať. Môže to zahŕňať:

  • nové alebo inovačné spôsoby, ako pristupovať k výučbe rôznych otázok EÚ, vrátane návrhu nových metodík a vytvorenia nástrojov na podporu vzdelávajúcich sa osôb,
  • výmenu osvedčených postupov a skúseností s výučbou záležitostí EÚ vrátane toho, ako čelia osobitným výzvam.

Učitelia môžu získať skúsenosti s mobilitou na základe niekoľkých dní organizovania a realizácie spoločnej výučby/spoločných konzultácií s partnermi.

Lehoty a formuláre žiadostí

Sprievodca programom Erasmus+

Podrobná príručka o postupe podávania žiadostí

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Uzavreté
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Uzavreté
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).