Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Katedry Jean Monnet

Čo je cieľom?

Cieľom katedier Jean Monnet je:

  • prehĺbiť výučbu štúdií o Európskej únii začlenených do oficiálneho učebného plánu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,
  • poskytovať hĺbkovú výučbu o záležitostiach EÚ v oblastiach, v ktorých rastie dopyt na trhu práce.

Držitelia katedier Jean Monnet by takisto mali poskytovať otvorené vzdelávacie zdroje a zahrnúť do svojej práce otvorené vzdelávacie činnosti, aby sa zvýšila pružnosť a prístupnosť vzdelávania.

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka inštitúciám vysokoškolského vzdelávania (IVV) možnosť pozvať univerzitného profesora ako hosťujúceho pedagóga so špecializáciou v oblasti štúdií o EÚ.

Účastnícka inštitúcia vysokoškolského vzdelávania má podporiť držiteľa katedry v jeho činnostiach výučby, výskumu a reflexie a umožniť, aby sa tieto kurzy mohli využívať v širokej škále učebných plánov.

Ako to funguje?

Organizácia, ktorá má v úmysle podať žiadosť, musí byť IVV so sídlom kdekoľvek na svete. Ak je takáto inštitúcia z krajiny účastniacej sa programu, musí mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Projekt katedry Jean Monnet musí trvať tri roky s najmenej 90 hodinami výučby za rok. Držiteľ katedry musí tiež vykonávať najmenej jednu doplnkovú činnosť počas jedného akademického roka.

Výučba v trvaní 90 hodín môže zahŕňať skupinové prednášky, semináre a konzultácie, ktoré môžu mať tiež formu diaľkového štúdia, nie však individuálne vedenie.

Držiteľ katedry musí byť stálym zamestnancom v inštitúcii predkladajúcej žiadosť s hodnosťou profesora. V čase podania žiadosti nesmie byť hosťujúcim profesorom.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Ak je potrebné nahradiť držiteľa katedry, musí sa poslať písomná žiadosť Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), pričom navrhnutý náhradník musí mať rovnakú úroveň špecializácie ako odchádzajúci držiteľ katedry.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o katedrách programu Jean Monnet je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Uzavreté
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chair

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-CHAIR

Uzavreté
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Actions - Chair

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.