Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mládežnícke výmeny

Prehľad

Mládežnícke výmeny umožňujú skupinám mladých ľudí z rôznych krajín stretávať sa, spoločne žiť a pracovať na spoločných projektoch počas krátkeho obdobia.

Tieto výmeny sa uskutočňujú mimo školského prostredia. Medzi aktivity, do ktorých je možné sa počas mládežníckej výmeny zapojiť, patria semináre, cvičenia, diskusie, simulované hry, aktivity v prírode a ďalšie.

Mládežnícke výmeny sú v rámci preukazu Youthpass uznané ako skúsenosti účastníkov v oblasti vzdelávania.

Trvanie

Mládežnícke výmeny trvajú 5 až 21 dní, pričom v tomto nie je zahrnutý čas potrebný na cestovanie.

Podmienky

Mládežnícke výmeny sú dostupné pre osoby vo veku 13 až 30 rokov. Vedúci skupiny v rámci mládežníckej výmeny musia byť starší ako 18 rokov.

Mládežnícke výmeny riadia mládežnícke organizácie, neformálne skupiny mladých ľudí a iné organizácie.

Finančná podpora

Granty EÚ sú určené na pokrytie cestovných nákladov. Organizácia alebo skupina, ktorá riadi výmenu, získa finančnú podporu na bežné náklady a náklady na aktivity, ktoré sú nevyhnutné na uskutočňovanie výmen.

Ako sa prihlásiť

Ak máte záujem o mládežnícku výmenu, o grant nemôžete ako jednotlivec žiadať priamo. Žiadosť musí predložiť organizácia alebo skupina mladých ľudí, ktorá vyberie účastníkov výmeny.

Ďalšie informácie

Ak potrebujete pomoc pri hľadaní vhodnej účastníckej organizácie alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na národnú agentúru Erasmus+.

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí nájdete aj na Európskom portáli pre mládež.