Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Partnerstvá pre excelentnosť

VYMEDZENIE PARTNERSTIEV PRE EXCELENTNOSŤ

Partnerstvá pre excelentnosť podporujú projekty s perspektívou dlhodobejšej udržateľnosti. V rámci tohto typu partnerstiev sa podporujú tieto akcie:

  • centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy,
  • učiteľské akadémie programu Erasmus+,
  • akcie Erasmus Mundus:
    • spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus a
    • opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus.

Tieto akcie riadi Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).