Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Financované akcie a kde treba podať prihlášku

Možnosti financovania riadi buď Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA), alebo národné agentúry.

Zo zoznamu projektov uvedeného nižšie môžete zistiť, ktoré akcie programu riadi ktorá agentúra.

Kde podať žiadosť

V závislosti od konkrétnej výzvy sa môžete prihlásiť takto:

Ešte nemáte konto EU login? Tu sa zaregistrujte a vytvorte si ho.

Zoznam projektov

KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie Riadiaci orgán
Projekty mobility pre žiakov a zamestnancov v oblasti školského vzdelávania Národné agentúry
Projekty mobility pre žiakov a zamestnancov v oblasti OVP Národné agentúry
Projekty mobility pre študentov a zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania Národné agentúry
Projekty pre študentov a zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých Národné agentúry
Projekty mobility v oblasti mládeže Národné agentúry
Aktivity zamerané na participáciu mládeže Národné agentúry

KA2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Typ akcie Riadiaci orgán
Partnerstvá spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže (s výnimkou partnerstiev predložených európskymi mimovládnymi organizáciami) Národné agentúry
Malé partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže Národné agentúry
Partnerstvá spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže, ktoré predložili európske mimovládne organizácie Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)
Partnerstvá spolupráce a malé partnerstvá v oblasti športu EACEA
Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy EACEA
Učiteľské akadémie programu Erasmus+ EACEA
Akcia Erasmus Mundus EACEA
Aliancie pre inovácie EACEA
Budovanie kapacít v oblasti mládeže EACEA
Neziskové európske športové podujatia EACEA

KA3 – Podpora reformy politiky

Typ akcie Riadiaci orgán
Európska mládež spolu EACEA

Jean Monnet

Typ akcie Riadiaci orgán
Akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: moduly, katedry a centrá excelentnosti EACEA
Akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy Odborná príprava a siete učiteľov EACEA