Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Personal din învățământul pentru adulți

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ sprijină organizațiile de învățământ pentru adulți să trimită sau să primească personal care să predea sau să beneficieze de formare.

Cum funcționează

Organizațiile interesate trebuie să depună o cerere de finanțare fie ca organizație individuală, fie ca parte a unui consorțiu național de mobilitate (grup de organizații de învățământ pentru adulți gestionat de o singură organizație coordonatoare).

Organizațiile se încadrează în una din următoarele trei categorii principale:

  • Organizație solicitantă - depune cererea de finanțare și gestionează proiectul și acționează ca organizație de trimitere
  • Organizație de trimitere - selectează personalul care urmează să beneficieze de mobilitatea în străinătate și gestionează plata granturilor
  • Organizație gazdă - primește personal din străinătate.

Dacă personalul urmează să participe la cursuri structurate sau la un eveniment de formare, organizația gazdă trebuie să fie furnizor de cursuri. Dacă nu, aceasta poate fi orice tip de organizație activă în domeniu. Ea trebuie însă să stabilească în avans obiectivele și activitățile, precum și drepturile și obligațiile tuturor părților.

Organizațiile care depun cererea în numele unui consorțiu trebuie să aibă sediul în aceeași țară și să se fi identificat înainte de depunerea cererii. Toate organizațiile implicate trebuie să provină din țări participante la program.

Depunerea cererii

Procedura de solicitare a finanțării este gestionată de agenția națională din țara în care își are sediul organizația sau consorțiul solicitant. Fiecare organizație sau consorțiu poate depune o singură cerere pe fiecare rundă de selecții. Totuși, organizațiile pot fi membre sau coordonatoare ale mai multor consorții.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații pentru această categorie de oportunități. Consultați partea B pentru detalii despre criteriile de acordare, criteriile de eligibilitate și regulile de finanțare.

De asemenea, vă puteți adresa agențiilor naționale sau, în cazul țărilor partenere, birourilor naționale (dacă acestea există).