Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Împrumuturile Erasmus+ pentru masterat

Ce posibilități se oferă

Prin Erasmus+, intermediarii financiari eligibili (de exemplu, băncile sau agențiile de împrumut pentru studenți) pot oferi credite garantate de UE studenților care doresc să urmeze un masterat în străinătate.

Această oportunitate este gestionată și aplicată, în numele Comisiei Europene, de către Fondul european de investiții (FEI), prin intermediul mecanismului Erasmus+ de garantare a împrumuturilor pentru masteranzi.

Cum funcționează

Intermediarii financiari eligibili trebuie să răspundă cererilor de exprimare a interesului lansate de FEI. Acestea sunt deschise până în septembrie 2020 sau până la epuizarea fondurilor disponibile pentru garantare.

Cine sunt organizațiile eligibile? Intermediarii financiari publici sau privați autorizați să acorde împrumuturi persoanelor fizice, în conformitate cu legislația și reglementările relevante.

Aceștia trebuie să aibă sediul într-una din țările participante la program, adică în statele membre ale UE sau în:

  • Islanda
  • Republica Macedonia de Nord
  • Turcia
  • Liechtenstein
  • Norvegia
  • Regatul Unit

Prin Erasmus+, FEI garantează împrumuturile acordate studenților de către intermediarii financiari, ceea ce reduce riscul și dobânda și încurajează intermediarii să aprobe mai multe credite.

Detalii practice

Un împrumut Erasmus+ pentru masterat nu poate depăși valoarea de 12 000 EUR (sau echivalentul în moneda locală) pentru un master de un an și respectiv valoarea de 18 000 EUR (sau echivalentul în moneda locală) pentru un master care durează peste un an.

Acest mecanism este menit să faciliteze accesul studenților la finanțare și este supus unor termeni și condiții. El include clauze precum scutirea de obligația de a depune garanții (deoarece UE garantează împotriva riscului de incapacitate de plată) sau posibilitatea de a amâna plata ratelor până după finalizarea perioadei de studii (minimum un an, maximum doi ani).

Studenții acceptați într-un program de master acoperit de un astfel de împrumut trebuie să studieze în altă țară decât cea în care și-au obținut diploma de licență și decât țara lor de reședință.

Instituția gazdă trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus.

Depunerea cererii

Cererile intermediarilor financiari se depun la FEI, însoțite de documentația prevăzută pe pagina dedicată mecanismului de garantare a împrumuturilor.

Cererile de furnizare a împrumuturilor trebuie trimise înainte de 30.9.2020 către FEI.

Informații suplimentare

Puteți găsi alte informații despre împrumuturile Erasmus+ pentru masterat pe site-ul FEI.