Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Acreditarea Erasmus pentru tineret

CE ESTE ACREDITAREA ERASMUS PENTRU TINERET[1]?

Acreditările Erasmus sunt un instrument pentru organizațiile care doresc să își extindă activitatea la schimbul și cooperarea transfrontaliere, să încurajeze participarea tinerilor și să sprijine dezvoltarea capacităților lucrătorilor de tineret și a organizațiilor care desfășoară activități pentru tineret, prin activități de mobilitate în scopul învățării. Acreditarea Erasmus în domeniul tineretului facilitează mobilitatea tineretului în scopul învățării, oferind organizațiilor acreditate un format alternativ, simplificat și flexibil pentru punerea în aplicare a activităților.

În domeniul tineretului, acreditarea Erasmus are ca scop:

 • să consolideze dezvoltarea personală și profesională a tinerilor prin activități de mobilitate în scopul învățării nonformale și informale;
 • să promoveze emanciparea tinerilor, a cetățeniei lor active și a participării lor la viața democratică;
 • să încurajeze dezvoltarea calității activităților pentru tineret la nivel local, regional, național, european și internațional prin consolidarea capacităților organizațiilor active în domeniul tineretului și prin sprijinirea dezvoltării educaționale și profesionale a lucrătorilor de tineret;
 • să promoveze incluziunea și diversitatea, dialogul intercultural, cooperarea la nivel european și valori precum solidaritatea, egalitatea de șanse și drepturile omului în rândul tinerilor din Europa.

Organizațiile solicitante vor trebui să își stabilească obiectivele pe termen mai lung și să planifice activitățile care urmează să fie sprijinite cu fonduri Erasmus+, beneficiile preconizate, precum și abordarea lor cu privire la gestionarea proiectelor. Acordarea acreditării Erasmus în domeniul tineretului confirmă că solicitantul dispune de proceduri și măsuri adecvate și eficiente pentru a pune în aplicare activități de înaltă calitate de mobilitate în scopul învățării conform planificării și pentru a le utiliza în beneficiul domeniului tineretului.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Organizațiile care doresc să obțină acreditarea vor trebui să își stabilească obiectivele pe termen mai lung și să planifice activitățile care urmează să fie sprijinite cu fonduri Erasmus+, beneficiile preconizate, precum și abordarea lor cu privire la gestionarea proiectelor.

Organizațiile pot solicita în mod continuu o acreditare în domeniul tineretului, iar candidații selecționați pentru acreditarea Erasmus pentru tineret vor avea acces simplificat la oportunitățile din cadrul Acțiunii-cheie 1 în domeniul tineretului, astfel cum sunt prezentate în secțiunile relevante din prezentul ghid. Informații detaliate privind criteriile de eligibilitate, de selecție și de atribuire se găsesc în cererea de propuneri specifică publicată la adresa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_ro

Acreditarea Erasmus se acordă pentru perioada 2021-2027, sub rezerva monitorizării regulate și a respectării continue a cerințelor acreditării și a instrucțiunilor agenției naționale care se ocupă de supraveghere.

CUM SE POT ACCESA OPORTUNITĂȚILE DE MOBILITATE CU O ACREDITARE ERASMUS?

Organizațiile acreditate au posibilitatea de a solicita finanțare (cerere de grant) pentru activități de mobilitate a tineretului într-un mod simplificat. Cererile se bazează pe planul de acreditare aprobat anterior, prin urmare, nu sunt necesare o listă detaliată și o descriere a activităților planificate. În schimb, cererile se concentrează asupra estimării numărului de activități care urmează să fie puse în aplicare și a numărului de participanți implicați.

Activitățile de mobilitate care urmează să fie puse în aplicare în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte regulile și principiile stabilite pentru fiecare tip de activitate în secțiunile corespunzătoare din prezentul ghid.

Organizațiile acreditate se obligă să respecte standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului și să desfășoare activități de mobilitate de înaltă calitate în domeniul tineretului.

Organizațiile de tineret acreditate nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul proiectelor standard privind schimburile de tineri și mobilitatea lucrătorilor de tineret. Ele pot participa însă la aceste proiecte în calitate de parteneri. În mod excepțional pentru 2021, organizațiile cărora li s-a acordat acreditarea după termenul-limită pentru cererea de grant sunt eligibile pentru finanțare în cadrul celui de al doilea termen pentru proiectele standard privind schimburile de tineri și mobilitatea lucrătorilor de tineret.

Criterii de eligibilitate

Criteriile generale de mai jos se aplică pentru cererile de grant.

Candidați eligibili

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus valabilă în domeniul tineretului la termenul-limită de depunere a cererii

Activități eligibile

 • Schimburi de tineri
 • Activități de dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret

În plus, pot fi puse în aplicare următoarele activități:

 • Vizite pregătitoare

Descrierea și criteriile de eligibilitate pentru fiecare dintre aceste activități sunt definite în secțiunile relevante din prezentul ghid.

Durata proiectului

Toate proiectele acreditate vor avea o durată inițială de 15 luni. După 12 luni, toți beneficiarii vor avea posibilitatea de a-și prelungi proiectul până la 24 de luni în total.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă .

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererile de grant până la următoarele date:

 • 11 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 august a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Alte criterii

O organizație acreditată poate depune doar o singură cerere în cadrul fiecărei cereri de propuneri.

La formularul de candidatură trebuie anexată o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

ALOCAREA BUGETULUI

Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • bugetul total disponibil pentru a fi alocat solicitanților acreditați
 • activitățile solicitate
 • valoarea minimă și valoarea maximă a grantului
 • următoarele criterii de alocare: performanța financiară, performanța calitativă, prioritățile de politică și domeniile tematice abordate de activitățile pentru care se depune cererea și echilibrul geografic (dacă sunt aplicate de agenția națională)

Normele detaliate privind valoarea de bază și valoarea maximă a grantului, punctajul criteriilor de alocare, ponderarea fiecărui criteriu, metoda de alocare și bugetul disponibil pentru proiectele acreditate vor fi publicate de agenția națională înainte de termenul-limită al cererii de propuneri.

 1. Principalul buget al acestei acțiuni este alocat pentru a sprijini activitățile transnaționale care implică organizații și participanți din țările participante la program. Cu toate acestea, aproximativ 25 % din bugetul disponibil poate finanța activități internaționale de mobilitate, incluzând organizații și participanți din țări participante la program și din țări partenere care sunt învecinate cu UE (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

Tagged in: