Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Umowy międzyinstytucjonalne

Umowy międzyinstytucjonalne to porozumienia zawierane przez co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego. Podpisując taką umowę, uczelnie zobowiązują się do współpracy w zakresie wymiany studentów lub pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+.

Przez podpisanie umowy uczelnie wzajemnie zobowiązują się przestrzegać wymogów jakości zawartych w Karcie Erasmusa dla szkolnictwa wyższego we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu wymiany i zarządzaniem tym procesem. Porozumienie zawiera także szereg celów ilościowych dotyczących mobilności, warunki współpracy oraz wskaźniki jakościowe zapewniające wysoką jakość i satysfakcjonujące wyniki projektu wymiany.

Uczelnie muszą podpisać umowę międzyinstytucjonalną, aby jakakolwiek wymiana mogła się rozpocząć.

Quick explainer for the terms below

Wymagania

Wymiana wewnątrzeuropejska

Taka wymiana odbywa się między uczelniami z państw członkowskich UE lub krajów trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+.

Obie (wszystkie) strony umowy muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Wymiana międzynarodowa (na całym świecie)

Wymiana międzynarodowa ma miejsce między uczelniami z państw członkowskich UE lub krajów trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+ oraz uczelniami z niestowarzyszonych krajów trzecich.

  • Instytucje szkolnictwa wyższego w państwach członkowskich UE i stowarzyszonych krajach trzecich muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
  • Instytucje szkolnictwa wyższego w krajach trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+ muszą zobowiązać się w umowie międzyinstytucjonalnej do przestrzegania zasad zapisanych w Karcie.

Cyfryzacja umów

Zgodnie z inicjatywą dotyczącą europejskiej legitymacji studenckiej oraz działaniami na rzecz prostszych i przyjaznych dla środowiska praktyk w ramach programu Erasmus+ umowy międzyinstytucjonalne zmieniają obecnie formę z papierowej na cyfrową. Cyfrowe umowy międzyinstytucjonalne są wdrażane stopniowo, zaczynając od umów dwustronnych dotyczących wymian wewnątrzeuropejskich. Pod tym linkiem można znaleźć kompleksowy podręcznik dotyczący cyfrowych porozumień międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+.

Jeśli w Twoim przypadku cyfrowa obsługa umowy międzyinstytucjonalnej nie jest jeszcze możliwa, skorzystaj z edytowalnych szablonów poniżej.

Gdzie uzyskać informacje o umowach

Studenci zainteresowani informacjami na temat umów międzyinstytucjonalnych podpisanych przez ich uczelnię powinni skontaktować się z biurem ds. współpracy międzynarodowej lub innym odpowiednim organem swojej uczelni.

Uczelnie, które chcą uzyskać więcej informacji na temat procedur związanych z umowami międzyinstytucjonalnymi powinny skontaktować się z odpowiednią agencją krajową programu Erasmus+ we własnym kraju.

Templates