Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jak wysłać zgłoszenie?

This page focuses on guidance for organisations to apply for grants and calls for proposals under Erasmus+ and the European Solidarity Corps.

If you’re looking to apply by yourself to one of these programmes, please see 'How to take part'.

Ta strona zawiera wskazówki dla organizacji, które ubiegają się o dotacje i odpowiadają na zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jeśli chcesz zgłosić się jako osoba prywatna do jednego z tych programów, zajrzyj na stronę „Jak wziąć udział”.

Sprawdź w przewodniku po programie, czy zgłoszenie jest poprawne

Zgłoszenie będzie oceniane na podstawie kryteriów opisanych w przewodniku po programie.

Przygotowując zgłoszenie, należy więc zapoznać się z rozdziałami przewodnika, które dotyczą danego zgłoszenia, a zwłaszcza z rozdziałami poświęconymi poszczególnym akcjom i innym informacjom dla wnioskodawców.

Formularze zgłoszeniowe

W zależności od tego, której części programu dotyczy wniosek, należy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy.

W przypadku zdecentralizowanych działań, którymi zarządzają agencje narodowe, wnioski należy składać za pośrednictwem strony programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W przypadku scentralizowanych działań, którymi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury, informacje można znaleźć na stronie agencji „How to get a grant” (Jak uzyskać dotację).

Skąd wiadomo, kto zarządza którym działaniem?

Na przygotowanej liście można sprawdzić, którymi działaniami zarządza agencja narodowa (działania zdecentralizowane), a którymi agencja wykonawcza (działania scentralizowane).

Sprawdź, kto zarządza którym działaniem, i gdzie złożyć wniosek

O tym należy pamiętać

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem wypełniania zgłoszenia, należy najpierw zarejestrować organizację.

Więcej informacji o rejestracji

Partnerzy w projektach

W unijnym portalu „Finansowanie i przetargi” można wyszukać potencjalnych partnerów, z którymi można wspólnie przygotować zgłoszenie.

Wyszukaj potencjalnych partnerów

Po złożeniu wniosku

Co się dzieje