Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pytania i odpowiedzi

<p>Poniżej znajdziesz odpowiedzi na niektóre spośród najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu Erasmus+. To tylko przykładowe pytania, dlatego jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi, której poszukujesz, wybierz w menu po lewej stronie nagłówek <a href="[node:1467:url]">Oferta</a> lub skorzystaj z zakładki <a href="[node:1474:url]">Kontakt</a>.</p>

<p>Przejrzyj pytania i sprawdź, czy na Twoje pytanie udzielono już odpowiedzi.</p>

<p>Jak epidemia <strong>koronawirusa</strong> wpłynie na realizację programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności? Informacje na ten temat zawiera strona poświęcona skutkom <a href="[node:3719:url]">koronawirusa</a>.</p>

Jak mam obliczyć odległość do celu podróży, na podstawie której ustala się poziom dofinansowania kosztów podróży osób prywatnych??

Przy pomocy kalkulatora odległości. Wszystkie odległości wyświetlą się w linii prostej.

Gdzie mogę znaleźć formularze wniosków dotyczące programu Erasmus+?

Proces składania wniosków o udział w programie Erasmus+ będzie mieć różny przebieg w zależności od tego, czy występujesz w imieniu własnym czy też reprezentujesz organizację. Będzie też zależał od tego, czy daną ofertą zarządzają agencje krajowe czy też Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Więcej informacji na temat składania wniosków, w tym także szablony formularzy i wzorcowe przykłady, można znaleźć na stronie Jak się zgłosić.

Jak mogę się zgłosić do udziału w szkoleniach dla pracowników?

Informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie poświęconej szkoleniom dla pracowników.

Jestem obywatelem kraju spoza UE – czy mimo to mogę wziąć udział w programie?

Osoby prywatne z krajów spoza UE mogą uczestniczyć w większości działań, jeśli pochodzą z kraju uczestniczącego w programie. Niektóre oferty, takie jak wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, są również skierowane do obywateli krajów partnerskich. Więcej informacji wyświetli się po kliknięciu na nagłówek Oferta, gdyż kryteria różnią się w zależności od konkretnego działania.

Gdzie mogę znaleźć informację, czy moja organizacja kwalifikuje się do uzyskania finansowania w ramach programu Erasmus+?

Kryteria kwalifikowalności są różne dla różnych działań realizowanych w ramach programu. Radzimy sprawdzić na stronie Oferta i w przewodniku po programie.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym i powiązane dokumenty?

Informacje na temat europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym są dostępne na stronie na temat kształcenia i szkolenia.

HJak mogę uzyskać stypendium z programu Erasmus+ na studia wyższe drugiego stopnia?

Informacje na temat stypendiów dla studentów, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia (odpowiadające poziomowi licencjatu), można znaleźć na stronie poświęconej wspólnym studiom magisterskim Erasmus Mundus.

Zamierzam wziąć udział w programie Erasmus+, ale w moim kraju nie ma agencji krajowej. Co mam zrobić?

Agencje krajowe znajdują się wyłącznie w krajach uczestniczących w programie; w innych krajach mogą być dostępne krajowe biura programu Erasmus+. Jeśli w Twoim kraju nie ma takiego biura i jeśli jesteś osobą prywatną, skontaktuj się z krajową instytucją lub organizacją ds. kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jeśli reprezentujesz organizację, możesz skontaktować się z Komisją Europejską za pośrednictwem serwisu Europe Direct.

Gdzie mogę znaleźć przewodnik finansowy dla programu Erasmus+?

Informacje dotyczące finansowania i przepisów finansowych są zamieszczone w przewodniku po programie Erasmus+.

Czy kraje afrykańskie – afrykańskie agencje lub instytucje rządowe – mogą ubiegać się o finansowanie w ramach programu Erasmus+?

W programie mogą wziąć udział organizacje z większości krajów świata, w tym także większości państw afrykańskich. Kryteria kwalifikowalności różnią się w zależności od konkretnego działania, dlatego radzimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie na temat konkretnej oferty lub w przewodniku po programie.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+?

Informacje o wszystkich projektach finansowanych w ramach programu Erasmus+ można wyszukać na stronie platformy poświęconej rezultatom tych projektów.

Czy o kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich mogą starać się wszyscy studenci?

Warunki przyznawania kredytów programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich różnią się w zależności od instytucji, która ich udziela, jednak zwykle o kredyt mogą ubiegać się tylko studenci wyjeżdżający do kraju, w którym oferowane są kredyty, lub pochodzący z tego kraju.

Frequently asked questions

Agencje krajowe znajdują się wyłącznie w krajach uczestniczących w programie; w innych krajach mogą być dostępne krajowe biura programu Erasmus+. Jeśli w Twoim kraju nie ma takiego biura i jeśli jesteś osobą prywatną, skontaktuj się z krajową instytucją lub organizacją ds. kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jeśli reprezentujesz organizację, możesz skontaktować się z Komisją Europejską za pośrednictwem serwisu Europe Direct.

W programie mogą wziąć udział organizacje z większości krajów świata, w tym także większości państw afrykańskich. Kryteria kwalifikowalności różnią się w zależności od konkretnego działania, dlatego radzimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie na temat konkretnej oferty lub w przewodniku po programie.

Przy pomocy kalkulatora odległości. Wszystkie odległości wyświetlą się w linii prostej.

Osoby prywatne z krajów spoza UE mogą uczestniczyć w większości działań, jeśli pochodzą z kraju uczestniczącego w programie. Niektóre oferty, takie jak wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, są również skierowane do obywateli krajów partnerskich. Więcej informacji wyświetli się po kliknięciu na nagłówek Oferta, gdyż kryteria różnią się w zależności od konkretnego działania.

Proces składania wniosków o udział w programie Erasmus+ będzie mieć różny przebieg w zależności od tego, czy występujesz w imieniu własnym czy też reprezentujesz organizację. Będzie też zależał od tego, czy daną ofertą zarządzają agencje krajowe czy też Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Więcej informacji na temat składania wniosków, w tym także szablony formularzy i wzorcowe przykłady, można znaleźć na stronie Jak się zgłosić.

Agencje krajowe znajdują się wyłącznie w krajach uczestniczących w programie; w innych krajach mogą być dostępne krajowe biura programu Erasmus+. Jeśli w Twoim kraju nie ma takiego biura i jeśli jesteś osobą prywatną, skontaktuj się z krajową instytucją lub organizacją ds. kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jeśli reprezentujesz organizację, możesz skontaktować się z Komisją Europejską za pośrednictwem serwisu Europe Direct.

Organizacje, które pragną wziąć udział w programie Erasmus+, muszą najpierw się zarejestrować.

To, gdzie należy się zarejestrować, zależy od tego, czy działaniem, którego dotyczy zgłoszenie, zarządza Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) czy też agencja narodowa.

Więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie Rejestracja organizacji.

W programie mogą wziąć udział organizacje z większości krajów świata, w tym także większości państw afrykańskich. Kryteria kwalifikowalności różnią się w zależności od konkretnego działania, dlatego radzimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie na temat konkretnej oferty lub w przewodniku po programie.