Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pożyczki dla studentów studiów magisterskich Erasmus+

Jakie są możliwości?

Uczestniczący w programie Erasmus+ pośrednicy finansowi (np. banki lub agencje udzielające pożyczek studenckich) mogą udzielać kredytów mających unijne gwarancje studentom wyjeżdżającym na studia magisterskie za granicą.

Procesem tym zarządza w imieniu Komisji Europejskiej Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w ramach instrumentu gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich Erasmus+.

Jak to działa?

Kwalifikujący się pośrednicy finansowi muszą złożyć wniosek do EFI w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania (które jest ważne do września 2020 r. lub do wyczerpania dostępnych funduszy).

Kwalifikującymi się organizacjami są publiczni lub prywatni pośrednicy finansowi upoważnieni do udzielania pożyczek osobom prywatnym zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

Muszą mieć oni siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie, do których należą kraje Unii Europejskiej oraz:

  • Islandia
  • Republika Macedonii Północnej
  • Turcja
  • Liechtenstein
  • Norwegia
  • Wielka Brytania

Za pośrednictwem programu Erasmus+ EFI oferuje gwarancje obejmujące portfele pożyczek studenckich, dzięki czemu pośrednicy finansowi mogą przy mniejszym ryzyku i przy obniżonych stopach procentowych udzielać więcej pożyczek studentom.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wysokość pożyczki dla studenta studiów magisterskich Erasmus+ nie może przekraczać 12 tys. euro (lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie) na rok studiów magisterskich lub 18 tys. euro (lub równowartości tej kwoty) na dłuższy okres studiów.

Pożyczki mają otwierać studentom dostęp do finansowania, dlatego też obowiązują w ich przypadku specjalne warunki, takie jak rezygnacja z zabezpieczenia (ponieważ to UE jest poręczycielem kredytu) lub możliwość opóźnienia spłaty do dwóch lat od chwili ukończenia studiów.

Kraj przyjmujący studenta na pełny program studiów magisterskich nie może być krajem zamieszkania studenta ani krajem, w którym uzyskał on tytuł uprawniający go do podjęcia tych studiów.

Instytucja przyjmująca studenta studiów magisterskich musi posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się do EFI i należy do niego dołączyć wymagane dokumenty dostępne na stronie instrumentu gwarancji kredytowych.

Wnioski pośredników finansowych muszą zostać złożone przed 30.09.2020 r. do EFI.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat pożyczek dla studentów studiów magisterskich Erasmus+ można znaleźć na stronie EFI.